Neurofysiologiset tutkimukset:

ENMG, IONIKANAVA

Liikehermojen sähköärsytystutkimus lihaskudoksen ionikanavahäiriöiden selvittämiseksi

 

Tutkimuksen tarkoitus

Ionikanava-ENMG-tutkimuksella tutkitaan lihaksen rasituksensietokykyä erilaisissa olosuhteissa. Tutkimuksella selvitetään lihassolujen pinnan ionikanavamolekyyleihin vaikuttavia sairauksia. Näiden sairauksien tyypillisiä oireita ovat lihasten yli- tai vajaa-aktiivisuus.

 

Tutkimukseen valmistautuminen

Pue tutkimukseen helposti riisuttavat vaatteet. Alushousujen tulee olla lahkeettomat. Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti. Jos käytössäsi on Mestinon –lääkitys tai muu myasthenia gravis –sairauden hoidossa käytetty lääkitys, tulee sinun selvittää hoitavalta lääkäriltä, onko tarkoitus pitää lääketauko ennen tutkimusta. Muut lääkkeet (myös kipulääkkeet) voi ottaa tavalliseen tapaan, ellei lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Jos sinulle on tehty tämä tutkimus aiemmin jossain muualla, ota tutkimustulokset mukaan käynnille.

Kun saavut tutkimukseen, täytä oirekartta. Se tulee täyttää huolellisesti. On tärkeää täyttää oirekartta uudelleen, vaikka sellainen olisit jo jonkin muun tutkimuksen tai lääkärikäynnin yhteydessä täytetty. Tuo tutkimukseen mukanasi myös täytetty esitietolomake, jonka löydät tämän potilasohjeen liitteenä. Kerro mahdollisesta verenohennuslääkityksestä tai veriteitse tarttuvasta taudista tutkimuksen suorittajalle.

 

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa olet makuuasennossa vuoteella. Toinen yläraaja ja toinen alaraaja lämmitetään n. 30 °C lämpötilaan ja toinen yläraaja viilennetään kylmägeelipusseilla n. 18-20 °C lämpötilaan. Ihon pinnalle kiinnitetään lihasvastetta mittaavat tarraelektrodit.

Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta:

Teet lyhytkestoisen (10 sek) lihasjännityksen täydellä voimalla lääkärin antaman ohjeen mukaan (tyypillisesti esim. sormien harotus tai varpaiden kohotus). Tämän lyhyen aktivaation jälkeen seuraa minuutin lepovaihe, jonka aikana hermon ja lihaksen toimintaa tutkitaan pienillä sähköärsykkeillä. Testi toistetaan useampia kertoja eri lihaksiin.

Jännität kämmenen pikkulihaksia täydellä voimalla 5 min ajan lääkärin antaman ohjeen mukaan. Tätä seuraa n. 45 min lepovaihe, jonka aikana hermon ja lihaksen toimintaa tutkitaan pienillä sähköärsykkeillä. Testiä ei toisteta.

Ohut neulaelektrodi laitetaan lihaksen sisään. Sinun täytyy aluksi olla rentona ja sitten jännittää lihasta kevyesti saamiesi ohjeiden mukaisesti. Mikäli neula-EMG-tutkimus on tehty hiljattain edeltävästi, sitä ei välttämättä tarvitse uusia ionikanava-EMG-tutkimuksen yhteydessä.

Kokemus tutkimuksesta on hyvin yksilöllinen. Useimmat kokevat tutkimuksen hetkittäin epämiellyttäväksi, mutta kokonaisuudessaan siedettäväksi.

 

Tutkimuksen kesto

Tutkimus kestää tavallisesti 2 tuntia.

 

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen voi olla mustelmia tai aristusta tutkituissa lihaksissa. Aristus häviää yleensä muutamissa tunneissa. Koska tutkimuksessa tyypillisesti tutkitaan ainakin yksi kasvojen alueen lihas, on tavallista että kasvojen alueelle tulee mustelma. Tutkimuksen jälkeen toimintaa ei tarvitse rajoittaa.

Kliinisen neurofysiologian laboratoriosta ei kirjoiteta sairaslomia. Tutkimuksen yhteydessä saat pyytäessäsi käynti- ja/tai matkakorvaustodistuksen.

Ionikanava-ENMG -tuloksista tehdään jatkoanalyysin jälkeen kirjallinen lausunto tutkimuksen tilanneelle lääkärille, joka arvioi ja kertoo sinulle, mitä tulokset merkitsevät oireittesi tai sairautesi kannalta. Voit halutessasi saada kopion lausunnosta ja tutkimustuloksista itsellesi tutkimuksen tilanneen yksikön kautta.

 

Tutkimuspaikka

Kliininen neurofysiologia, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla.

Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1632.

 

Esitietolomake ENMG-tutkimukseen tulevalle

 

Tällä lomakkeella kartoitetaan sinulta tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ENMG-tutkimuksen suorittamisen tai tulosten tulkinnan kannalta. Pyydämme, että luet kysymykset huolella ja vastaat mahdollisimman tarkasti kaikkiin kysymyksiin. Lomaketta ei tallenneta, vaan tutkimuksen analysoiva lääkäri käyttää sitä tukena tutkimuslausunnon tekemisessä, jonka jälkeen lomake hävitetään.

ENMG-tutkimuksen päivämäärä: ____ / ____. 20 ____

 

Perustiedot

Etunimet:_____________________________________

Sukunimi:_________________________________

Henkilötunnus:________________________________

Ikä: ________ vuotta

Sukupuoli: Ο Mies

Ο Nainen

Pituus: ________ cm

Paino: ________ kg

Kätisyys: Ο oikeakätinen

Ο vasenkätinen

Ο En osaa sanoa

 

 

Ajankohtainen oire

Mikä on omasta mielestäsi tärkein oire tai vaiva, miksi olet tulossa nyt ENMG-tutkimukseen (hermoratatutkimukseen)?

_____________________________________________________________________________________________

Milloin tämä oire alkoi?

_____________________________________________________________________________________________

MIten oire on kehittynyt (ympyröi): Helpottunut/ lieventynyt Pysynyt samanlaisena Vaíkeutunut/pahentunut

 

Onko sinulle tehty ENMG-tutkimusta aiemmin? Ei / Kyllä

Jos sinulle on tehty ENMG-tutkimus aiemmin:

Milloin se tehtiin:______________________________________

Missä se tehtiin:______________________________________

MItä löydöksiä ENMG-tutkimuksessa tuli esiin: __________________________________________________

 

Perussairaudet

Sairaus     Huomiot ja tarkennukset

Diabetes eli sokeritauti

Ei Kyllä tyyppi I / tyyppi II___________vuodesta
insuliinihoito käytössä Ei Kyllä vuodesta:
diabetekseen liittyvä verkkokalvorappeuma Ei Kyllä vuodesta:
diabetekseen liittyvä munuaissairaus Ei Kyllä vuodesta:

Munuaisten vajaatoiminta

Ei Kyllä vuodesta: dialyysihoito vuodesta:
käyn dialyysihoidossa Ei Kyllä  
Sepelvaltimotauti tau muu verisuonisairaus Ei Kyllä  

Verenvuototaipumus tai verenvuotoriskiä lisäävä

lääkitys

Ei Kyllä

MIka tauti / mikä lääkitys:

_____________________________________

Ihosairaus Ei Kyllä  
Nivelreuma, nivelrikko tai tähän verratava nivelsairaus Ei Kyllä  
Fibromyalgia Ei Kyllä  
Selkärangan kulumaa, vlilevyn pullistumia tai rangan rakennepoikkeavuutta Ei Kyllä  
Hermojuurivaurioita Ei Kyllä

Niskassa / lanneselässä

oikealla / vasemmalla

Hermopinteitä tai hermovammoja EI Kyllä

Missä:

oikealla / vasemmalla

Polyneuropatia eli ääreishermorappeuma Ei Kyllä  
Lihassairaus Ei Kyllä  
Muu neurologinen (hermostoon vaikuttava) sairaus tai vamma Ei Kyllä  
Muu yleissairaus Ei Kyllä  

 

Käytössä oleva lääkitys

Lääke

Vahvuus

esim. mg tai µg

Montako kertaa päivässä? Huomiot
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Muut esitiedot

Kysymys     Huomiot ja tarkennukset

Onko sinulla koskaan esiintynyt iskiasvaivoja eli selkäkipua, joka säteilee jompaankumpaan tai molempiin alaraajoihin?

Ei Kyllä

Mistä iästä alkaen:

Kuinka usein:

Onko selkääsi kuvannettu röntgen- tai magneettikuvauksella?

Ei Kyllä

Mitä löydöksiä:

Onko selkääsi tehty leikkauksia?

Ei Kyllä Milloin?
Onko sinulle tehty muita leikkauksia? Ei Kyllä

Milloin?

MIkä leikkaus

Mikäli sinulla on alaraajaoireita, pahenevatko ne, jos kävelet pitkään?

Ei Kyllä

Mikä helpottaa oiretta?

 

Esiintyykö sinulla kramppeja eli suonenvetoja? Ei Kyllä Milloin?

Onko sinulle sattunut merkittäviä tapaturmia

(esim. luunmurtumat)?

Ei Kyllä

Mikä?

Milloin?

Oletko työelämässä? Ei Kyllä

Mikä työ (myös aiempi):

Mikäli olet eläkkeellä tai työttömänä, kerro kauanko olet ollut pois työstä:

Onko sinulla vapaa-ajan harrastuksia,

jotka altistavat erityiselle fyysiselle rasitukselle?

Ei Kyllä

Urheilu/liikunta: mikä ja kuinka usein?

 

Käsityöt: mitä ja kuinka usein?

Soittimet: mikä ja kuinka usein?

Muu erityistä kuormitusta aiheuttava vapaa-ajan harrastus? Kuinka usein?

 

Poltatko tupakkaa tai käytätkö muita nikotiinituotteita? Ei Kyllä Montako savuketta poltat päivässä:

Mikäli olet joskus aiemmin tupakoinut, kerro
milloin lopetit:
montako savuketta poltit päivässä:

Käytätkö alkoholia? Ei Kyllä Tavanomainen annoksesi*
viikossa:
yhdellä kertaa:
* = 12 g alkoholia, joka vastaa esim. pulloa keskiolutta/siideriä TAI lasia mietoa viiniä TAI pientä lasia väkevää viiniä TAI ravintola-annosta väkeviä