Neurofysiologiset tutkimukset:

ENMG, LAAJA

Hermorata- ja lihassähkötutkimus (Elektroneuromyografia)

 

Tutkimuksen tarkoitus

ENMG-tutkimuksella selvitetään ääreishermojen ja lihasten vaurioita ja toimintahäiriöitä, esimerkiksi hermopinteitä, hermojuuren vaurioita, polyneuropatiaa sekä lihassairauksia. Yleisiä syitä tutkimukseen lähettämiseen ovat kiputilat, puutumisoireet, tunnon alenema ja lihasheikkous.

 

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimukseen tultaessa ihon tulee olla puhdas. Ihoa ei saa rasvata tutkimusta edeltävänä vuorokautena, koska iholla oleva rasva hankaloittaa tutkimusta. Pue tutkimukseen helposti riisuttavat vaatteet. Alushousujen tulee olla lahkeettomat. Raajat on pidettävä mahdollisimman lämpiminä tutkimukseen tultaessa. Kylmiä käsiä ja jalkoja voidaan lämmittää ennen tutkimusta.

Tutkimuspäivänä saa syödä ja juoda normaalisti. Lääkkeet (myös kipulääkkeet) voi ottaa tavalliseen tapaan, ellei lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Jos ENMG -tutkimus on tehty aiemmin jossain muualla, ota tutkimustulokset mukaan käynnille.

Kun saavut tutkimukseen, täytä oirekartta. Se tulee täyttää huolellisesti. On tärkeää täyttää oirekartta uudelleen, vaikka olisit sellainen jo jonkin muun tutkimuksen tai lääkärikäynnin yhteydessä täyttänyt. Tuo tutkimukseen mukanasi myös täytetty esitietolomake, jonka löydät tämän potilasohjeen liitteenä. Kerro mahdollisesta verenohennuslääkityksestä tai veriteitse tarttuvasta taudista tutkimuksen suorittajalle.

Mikäli tarvitset apua pukeutumisessa ja riisuutumisessa, tai mikäli vieraassa tilanteessa ja paikassa toimiminen on sairauden tai muun syyn vuoksi sinulle vaikeaa, pyydä mukaasi omainen tai tuttava avustajaksi, mikäli se on mahdollista.

 

Tutkimuksen kulku

ENMG-tutkimus tehdään potilaan oireiden ja lähettävän lääkärin tutkimuspyynnön edellyttämässä laajuudessa. Hermoratatutkimuksen tekee kliinisen neurofysiologian lääkäri usein yhdessä hoitajan kanssa.

Tutkimus on kaksiosainen:

1. Ääreishermojen johtokyvyn mittaus. Ihon pinnalle kiinnitetään vastetta mittaavat tarraelektrodit, minkä jälkeen annetaan pieniä sähkösykäyksiä tutkittavalle hermolle ja mitataan hermojen johtumisnopeudet. Tässä vaiheessa tutkimusta oleellista on, että pyrit olemaan mahdollisimman rentona.

2. Lihaksen toiminnan mittaus. Lihakseen pistetään ihon läpi hyvin ohut neulaelektrodi, jolla mitataan lihaksen sähköistä toimintaa sekä levossa että lihassupistuksen aikana. Neula otetaan pois lihaksesta heti, kun lihas on tutkittu.

Kokemus ENMG-tutkimuksesta on hyvin yksilöllinen. Useimmat kokevat tutkimuksen hetkittäin epämiellyttäväksi, mutta kokonaisuudessaan siedettäväksi.

 

Tutkimuksen kesto

Tutkimus kestää 60-120 minuuttia.

 

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimusalueen iholle jää tussimerkintöjä. Lisäksi tutkimuksen jälkeen voi olla mustelmia tai aristusta tutkituissa lihaksissa. Laajassa ENMG-tutkimuksessa tutkitaan usein joitain lihaksia myös kasvojen alueelta, joten mustelmat myös kasvojen alueella ovat mahdollisia. Aristus häviää yleensä muutamissa tunneissa. Tutkimuksen jälkeen toimintaa ei tarvitse rajoittaa.

Kliinisen neurofysiologian laboratoriosta ei kirjoiteta sairaslomia. Tutkimuksen yhteydessä saat pyytäessäsi käynti- ja/tai matkakorvaustodistuksen.

ENMG -tuloksista tehdään jatkoanalyysin jälkeen kirjallinen lausunto tutkimuksen tilanneelle lääkärille, joka arvioi ja kertoo sinulle, mitä tulokset merkitsevät oireittesi tai sairautesi kannalta. Voit halutessasi saada kopion lausunnosta ja tutkimustuloksista itsellesi tutkimuksen tilanneen yksikön kautta.

 

Tutkimuspaikka

Kliininen neurofysiologia, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla.

Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1632.

 

Esitietolomake ENMG-tutkimukseen tulevalle

 

Tällä lomakkeella kartoitetaan sinulta tietoja, jotka ovat merkityksellisiä ENMG-tutkimuksen suorittamisen tai tulosten tulkinnan kannalta. Pyydämme, että luet kysymykset huolella ja vastaat mahdollisimman tarkasti kaikkiin kysymyksiin. Lomaketta ei tallenneta, vaan tutkimuksen analysoiva lääkäri käyttää sitä tukena tutkimuslausunnon tekemisessä, jonka jälkeen lomake hävitetään.

ENMG-tutkimuksen päivämäärä: ____ / ____. 20 ____

 

Perustiedot

Etunimet:_____________________________________

Sukunimi:_________________________________

Henkilötunnus:________________________________

Ikä: ________ vuotta

Sukupuoli: Ο Mies

Ο Nainen

Pituus: ________ cm

Paino: ________ kg

Kätisyys: Ο oikeakätinen

Ο vasenkätinen

Ο En osaa sanoa

 

 

Ajankohtainen oire

Mikä on omasta mielestäsi tärkein oire tai vaiva, miksi olet tulossa nyt ENMG-tutkimukseen (hermoratatutkimukseen)?

_____________________________________________________________________________________________

Milloin tämä oire alkoi?

_____________________________________________________________________________________________

MIten oire on kehittynyt (ympyröi): Helpottunut/ lieventynyt Pysynyt samanlaisena Vaíkeutunut/pahentunut

 

Onko sinulle tehty ENMG-tutkimusta aiemmin? Ei / Kyllä

Jos sinulle on tehty ENMG-tutkimus aiemmin:

Milloin se tehtiin:______________________________________

Missä se tehtiin:______________________________________

MItä löydöksiä ENMG-tutkimuksessa tuli esiin: __________________________________________________

 

Perussairaudet

Sairaus     Huomiot ja tarkennukset

Diabetes eli sokeritauti

Ei Kyllä tyyppi I / tyyppi II___________vuodesta
insuliinihoito käytössä Ei Kyllä vuodesta:
diabetekseen liittyvä verkkokalvorappeuma Ei Kyllä vuodesta:
diabetekseen liittyvä munuaissairaus Ei Kyllä vuodesta:

Munuaisten vajaatoiminta

Ei Kyllä vuodesta: dialyysihoito vuodesta:
käyn dialyysihoidossa Ei Kyllä  
Sepelvaltimotauti tau muu verisuonisairaus Ei Kyllä  

Verenvuototaipumus tai verenvuotoriskiä lisäävä

lääkitys

Ei Kyllä

MIka tauti / mikä lääkitys:

_____________________________________

Ihosairaus Ei Kyllä  
Nivelreuma, nivelrikko tai tähän verratava nivelsairaus Ei Kyllä  
Fibromyalgia Ei Kyllä  
Selkärangan kulumaa, vlilevyn pullistumia tai rangan rakennepoikkeavuutta Ei Kyllä  
Hermojuurivaurioita Ei Kyllä

Niskassa / lanneselässä

oikealla / vasemmalla

Hermopinteitä tai hermovammoja EI Kyllä

Missä:

oikealla / vasemmalla

Polyneuropatia eli ääreishermorappeuma Ei Kyllä  
Lihassairaus Ei Kyllä  
Muu neurologinen (hermostoon vaikuttava) sairaus tai vamma Ei Kyllä  
Muu yleissairaus Ei Kyllä  

 

Käytössä oleva lääkitys

Lääke

Vahvuus

esim. mg tai µg

Montako kertaa päivässä? Huomiot
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Muut esitiedot

Kysymys     Huomiot ja tarkennukset

Onko sinulla koskaan esiintynyt iskiasvaivoja eli selkäkipua, joka säteilee jompaankumpaan tai molempiin alaraajoihin?

Ei Kyllä

Mistä iästä alkaen:

Kuinka usein:

Onko selkääsi kuvannettu röntgen- tai magneettikuvauksella?

Ei Kyllä

Mitä löydöksiä:

Onko selkääsi tehty leikkauksia?

Ei Kyllä Milloin?
Onko sinulle tehty muita leikkauksia? Ei Kyllä

Milloin?

MIkä leikkaus

Mikäli sinulla on alaraajaoireita, pahenevatko ne, jos kävelet pitkään?

Ei Kyllä

Mikä helpottaa oiretta?

 

Esiintyykö sinulla kramppeja eli suonenvetoja? Ei Kyllä Milloin?

Onko sinulle sattunut merkittäviä tapaturmia

(esim. luunmurtumat)?

Ei Kyllä

Mikä?

Milloin?

Oletko työelämässä? Ei Kyllä

Mikä työ (myös aiempi):

Mikäli olet eläkkeellä tai työttömänä, kerro kauanko olet ollut pois työstä:

Onko sinulla vapaa-ajan harrastuksia,

jotka altistavat erityiselle fyysiselle rasitukselle?

Ei Kyllä

Urheilu/liikunta: mikä ja kuinka usein?

 

Käsityöt: mitä ja kuinka usein?

Soittimet: mikä ja kuinka usein?

Muu erityistä kuormitusta aiheuttava vapaa-ajan harrastus? Kuinka usein?

 

Poltatko tupakkaa tai käytätkö muita nikotiinituotteita? Ei Kyllä Montako savuketta poltat päivässä:

Mikäli olet joskus aiemmin tupakoinut, kerro
milloin lopetit:
montako savuketta poltit päivässä:

Käytätkö alkoholia? Ei Kyllä Tavanomainen annoksesi*
viikossa:
yhdellä kertaa:
* = 12 g alkoholia, joka vastaa esim. pulloa keskiolutta/siideriä TAI lasia mietoa viiniä TAI pientä lasia väkevää viiniä TAI ravintola-annosta väkeviä