Hengityspaljeharjoittelu

 

Käyttötarkoitus
Hengityspaljetta käytetään avaamaan hengitysteitä, tehostamaan yskimistä ja helpottamaan liman nousua keuhkojen alaosista. Hengityspalkeella myös pyritään rauhoittamaan ja syventämään hengitystä sekä rentouttamaan apuhengityslihaksia.

Hoidon aloitus
Hengityspaljeharjoittelu aloitetaan lääkärin lähetteellä. Tarvittaessa hengityspalkeen käyttö ohjataan potilaan lisäksi myös hoitavalle fysioterapeutille ja avustajalle/omaiselle.

Toteutus
Hengityspaljetta voi käyttää eri asennoissa, huomioiden aina hyvä pään asento ja että maski on tiiviisti kasvoilla. Asennon vaihtaminen tehostaa keuhkojen eri osien tuuletusta. Hengityspaljetta voi käyttää myös trakeostoomakanyylin kautta. Maskia ei saa koskaan sitoa kasvoille, eikä palkeen läpi voi hengittää ilman painaltamista. Mikäli hengityspalkeessa on erillinen happivaratila (palkeen perässä oleva pussi), on se hyvä poistaa palkeen optimaalisen täyttymisen varmistamiseksi.

Harjoittelu aloitetaan varovaisesti vain muutamalla sisäänhengityskerralla. Taukoa pidetään sekä sisään- että uloshengityksen jälkeen, jotta vältetään ylihengittämistä (hyperventilaatio). Harjoittelua tehdään 2-3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan ja sen voi yhdistää erilaisten päivittäisten toimintojen yhteyteen.

Hygienia
Hengityspalkeen pinta pyyhitään yleispuhdistusaineella jokaisen käytön jälkeen tai vähintään päivittäin. Maski puhdistetaan astianpesuaineella ja vedellä (huuhtele ja kuivaa) jokaisen käytön jälkeen tai vähintään päivittäin.

Hengityspalkeen ja maskin tai trakeostoomakanyylin välissä oleva suodatin vaihdetaan kerran viikossa ja aina hengitystieinfektion jälkeen. Maskin vaihto 6 kuukauden välein ja aina hengitystieinfektion jälkeen. Hengityspalkeen vaihto palkeen rikkoutuessa.

Välineiden uusimien
Hengityspalkeen sekä siihen liittyvien oheisvälineiden uusiminen:
K-S keskussairaalan fysioterapia puh. ____________________________

 

undefined    undefined    - hengityspalje
- suodatin
- maski
- ruisku (maskin täyttöön) 

 

Harjoitteet

Perusharjoitus
Harjoituksen tarkoituksena on rentouttaa ja syventää hengitystä sekä avata hengitysteitä. Aseta maski tiiviisti kasvoille. Tee rauhallinen uloshengitys huokaisemalla keuhkot tyhjiksi. Hengitä sisään ja samalla purista paljetta rauhallisesti (pohjaan asti). Mikäli mahdollista, tee sisäänhengityksen päätteeksi lyhyt hengityksen pidätys. Rauhallisella uloshengityksellä anna palkeen jälleen täyttyä. Toista 3-10 kertaa, 1-3 sarjaa. Hönkäise (huffaa) ja yski muutamia kertoja jokaisen harjoitussarjan jälkeen. Tarvittaessa yskimistä voi tehostaa kyljistä painamalla.

 

Vaiheittainen keuhkojen täyttö - air-stacking -tekniikka
Harjoituksen tarkoituksena on täyttää keuhkot maksimitilavuuteen vaiheittain. Aseta maski tiiviisti kasvoille. Tee rauhallinen uloshengitys huokaisemalla keuhkot tyhjiksi. Hengitä sisään täyttäen keuhkot vaiheittain kahdella tai kolmella perättäisellä sisäänhengityksellä yhdistettynä palkeen painalluksiin. Rauhallisella uloshengityksella anna palkeen jälleen täyttyä. Tarvittaessa hönkäise (huffaa) ja yski ennen seuraavaa sisäänhengitystä. Toista 3-10 kertaa, 1-3 sarjaa. Hönkäise (huffaa) ja yski muutamia kertoja jokaisen harjoitussarjan jälkeen. Tarvittaessa yskimistä voi tehostaa kyljistä painamalla.

 

Hengityksen kohdantaminen kylkimakuulla
Harjoituksen tarkoituksena on kohdentaa hengitys heikommin toimiviin keuhkojen osiin sekä irrottaa keuhkoeritteitä. Asetu kylkimakuulle harjoitettava puoli ylöspäin. Aseta maski tiiviisti kasvoille. Tee rauhallinen uloshengitys huokaisemalla keuhkot tyhjiksi. Hengitä sisään ja samalla purista paljetta rauhallisesta (pohjaan asti). Mikäli mahdollista, tee sisäänhengityksen päätteeksi lyhyt hengityksen pidätys. Rauhallisella uloshengityksellä anna palkeen jälleen täyttyä. Hengityksen kohdentamisen helpottamiseksi voi avustaja ohjata harjoitettavan alueen liikettä manuaalisesti. Toista muutamia kertoja tuntemuksen mukaan.

 

undefined    undefined    undefined    undefined