Sädehoito

Puhelin 014 2693538

 

 

 

KIPUSÄDEHOITO

 

Sädehoidon vaikutus on paikallinen.  

Sädehoitoa annetaan yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Sädehoito vahvistaa luustoa ja lievittää kipuja.

 

SIVUVAIKUTUKSIA

Sädehoito voi aiheuttaa sivu­vaikutuksia, jotka ovat yksi­löllisiä ja ohimeneviä:

  • rintarangan alueella ruoka­torviärsytystä
  • kaularangan alueella niele­miskipuja
  • lannerangan ja lantion alu­eella suoliston tai virt­sara­kon ärsy­tystä

Kerro oireista hoitajalle hoito-ohjei­den saa­miseksi.

Tarvittaessa pääset myös lääkärin vastaanotol­le.