KIVESLASKIMON VARJOAINEKUVAUS JA/TAI KIVESLASKIMON SUONENSISÄINEN TUKKIMINEN

  

Sinulle on varattu aika kiveslaskimon varjoainekuvaukseen ja tarvittaessa suoritetaan myös kiveslaskimon tukkimishoito Sairaala Novan kuvantamisyksikössä. Toimenpidettä varten sinulle on varattu osastopaikka Sairaala Novan osastolla _________________, jossa olet toimenpiteen jälkeen tarvittaessa seurannassa yön yli. Kuvantamisyksikköön saapuessasi saat potilasvaatteet ja vuodepaikan.

 Toimenpide tehdään nivustaipeen kautta paikallispuudutuksessa. Toimenpiteen suorittaa radiologi. Ohut katetri ohjataan reisilaskimon kautta haluttuun kohtaan, ruiskutetaan varjoainetta ja kuvataan. Varjoaine aiheuttaa lyhytaikaisen lämmöntunteen, muuten tutkimus on lähes kivuton. Tarpeen vaatiessa voidaan samassa yhteydessä tehdä verisuonten tukkimishoito.

 

Esivalmistelut

  • Ohessa laboratoriolähete (PVK, P-Krea); ota se mukaasi käydessäsi verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä tutkimuksesta.
  • Mikäli käytössäsi on verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.

Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.

  • Mikäli käytössäsi on Marevan tai Warfarin, on käytävä tutkimusta edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
  • Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Mikäli käytät suun kautta nautittavaa metforminia sisältävää diabeteslääkettä, esimerkiksi Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet tai Xigduo, on lääkitys pidettävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa.
  • Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennuslääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.
  • Autolla ajaminen on kielletty toimenpiteen jälkeen toimenpidepäivänä mahdollisen vuotoriskin vuoksi.

Jälkihoito

Toimenpiteen jälkeen mitataan verenpaine ja pulssi. Katetri poistetaan ja pistokohtaa painetaan vähintään 10 minuuttia. Vuodelevossa olette kaksi (2) tuntia. Mittaukset jatkuvat vuodeosastolla, jonne teidät viedään sängyllä. Seurannassa olet tutkimuksen jälkeen kaikkiaan neljä (4) tuntia ja tarvittaessa vointiasi seurataan yön yli sairaalassa. Pistokohdan vuotoriskin vuoksi et voi ajaa autolla tutkimuspäivänä. Toimenpiteestä aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia ja yleensä liittyvät pistokohdan vuotoongelmiin.

 

Hoito kotona

Kotona tulee välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista 2-5 vuorokauden ajan. Ota yhteys omaan terveyskeskukseen, jos tulee myöhemmin toimenpiteeseen liittyviä ongelmia, esim. pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa.

 

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi puh. _____________________

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.