LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIOIDEN HANKINTA

PALVELUSETELILLÄ

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapiat ovat:

  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • lymfaterapia
  • puheterapia
  • jalkaterapia
  • jalkojenhoito

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käytössä palveluseteli lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluna hankittaviin fysio-, toiminta- , lymfa-, puhe- ja jalkaterapiaan sekä jalkojen hoitoon.

Palveluseteleitä voidaan myöntää eri kestoisiin fysio-, toiminta-, lymfa-, puhe- ja jalkaterapian sekä jalkojenhoidon vastaanottokäynteihin sekä kotikäynteihin. Aikuisille ja lapsille on omat palvelusetelituotteensa.

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin maksamaa osuutta terapian hinnasta. Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain palvelusetelillä myönnettyyn terapiaan.

Potilas voi valita palvelusetelin palveluntuottajan palvelusetelin mukana annettavasta palveluntuottajaluettelosta. Potilas näkee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terapiapalveluiden palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset myös palveluseteliportaalista www.palse.fi.

Asiakas näkee palveluseteliportaalista ja palveluntuottajaluettelosta terapian hinnan ja omavastuuosuuden, jonka hän itse joutuu maksamaan, jos palveluntuottajan terapian hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo. Omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa.

Palveluseteli myönnetään, jos lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisperusteet täyttyvät ja palvelusetelin käyttäminen soveltuu asiakkaalle. Arvio tehdään yksilöllisesti yhdessä potilaan kanssa potilasta hoitavassa yksikössä, josta ensisijaisesti myönnetään palveluseteli. Palvelusetelin luovuttajan tulee arvioida, että potilas on kykenevä hankkimaan terapiapalvelun palvelusetelillä.