Sädehoito

Puhelin 014 269 3538

 

Lantion alueelle sädehoitoa saava naispotilas

 

Sädehoidon vaikutus seksualisuuteen

Muutokset seksuaalisuuden alueella ovat yleensä lieviä ja ohi­meneviä. Sädehoito voi aiheuttaa väsymystä, joka vähentää sukupuolista halukkuutta. Sairauden aiheuttama henki­nen paine vai­kuttaa myös haluk­kuuteen.  

 

Sivuvaikutuksia

  • häpykarvoitus lähtee hoitoalueel­ta, emättimen limakalvot kuivuvat ja ärtyvät
  • emättimen kutistumista ja arpeu­tumista saattaa tapahtua
  • kuukautisten loppuminen ja en­ne­n­ai­ka­i­set va­ih­de­vu­o­det saattavat seurata, jos munasarjat ovat hoito­kentässä

 

Sivuvaikutusten helpottaminen ja ennaltaehkäiseminen

  • emättimen kutistumista ja arpeu­tumista voidaan ennal­taehkäistä yhdynnällä tai hieromasauvalla hoi­tojakson jälkeen
  • yhdyntää voi helpottaa limakalvo­ja kosteuttavalla aineella esim. CERIDAL INTIME
  • vaihdevuosioireita voidaan hel­pottaa lääki­tyksellä, josta on neu­voteltava lääkärin kanssa

 

Avoin ja rehellinen keskustelu suku­puolielämän ongelmista, toiveis­ta ja odotuksis­ta, aviopuo­lison, elämänkumppanin, ystävän tai lääkärin kanssa auttaa tilannetta. Seksuaa­lista kans­sa­käymistä ei pidä vält­tää, vaan korvata yhdyn­tä hyväilyl­lä ja hel­lyydellä edes yrittämättä var­sinaista yhdyntää.