Gymnastikrörelser efter thorax (thoracotomia) operation

 

Konvalescenstiden efter operation är ca 6 veckor. Under denna tid bör ni undvika att lyfta och bära tunga saker samt stora ansträngningar. Lätt hushållsarbete kan göras. Opererade sidans arm kan användas fritt i vardagliga situationer och över lyftas upp så länge det inte orsakar någon smärta.

Gör rörelser 2-3 gånger om dagen. Utför rörelserna långsamt genom att sträcka och smärtfritt. Kom ihåg att andas normalt. Upprepa för varje rörelse 2-3 gånger 5 till 10 repetitioner. Fortsätt att träna ca 5-6 veckor.

Rörelseövningarna kan påbörjas dagen efter borttagning av drän

 

 undefined    undefined Lyft upp axlarna, fäll ner och slappna av.
 undefined    undefined

För fingrarna på axlarna: Gör cirkelrörelser med armbågarna. Byt riktning.

 undefined    undefined

Sätt fingrara i kors bakom huvudet, armbågarna till sidan utåt, lång nacke: För hakan mot bröstet och armbågarna ihop framför näsan. Sträcka på ryggen och nacken och för armbågarna till sidan.

 undefined    undefined  
Fingrarna i kors: Håll armarna raka, för uppdem framvägen över huvudet och tillbaka ner igen.
 undefined    undefined Sitt och för fingrarna på axlarna: Vrid den övre delen av kroppen turvis åt höger och vänster. Blicken ska följa rörelsens riktning. 
 undefined    undefined Sitt med händerna avslappnade längs sidan: Böj kroppen turvis åt sidan åt höger och vänster.

 

Fysioterapi: ___________________________________