Gymnastikrörelser efter thorax (thoracoscopia) operation

Konvalescenstiden efter operation är ca 2-3 veckor. Under denna tid bör ni undvika att lyfta och transportera tunga saker samt stora ansträngningar. Lätt hushållsarbete kan göras. Opererade sidans arm kan användas fritt i vardagliga situationer och över lyftas upp så länge det inte orsakar någon smärta.

Gör rörelser 2-3 gånger om dagen. Utför rörelserna långsamt genom att sträcka och smärtfritt. Kom ihåg att andas normalt. Upprepa för varje rörelse 2-3 gånger 5 till 10 repetitioner. Fortsätt att träna ca 5-6 veckor.

Rörelseövringarna kan påbörjas dagen efter borttagning av drän

 

 undefined    undefined

Lyft upp axlarna, fäll ner och slappna av. 

 undefined    undefined

För fingrarna på axlarna: Gör cirkelrörelser med armbågarna. Byt riktning.

 undefined    undefined

Fingrarna i kors: Håll armarna raka, för upp dem framvägen över huvudet och tillbaka ner igen.

 undefined    undefined

Sitt och för fingrarna på axlarna: Vrid den övre delen av kroppen turvis åt höger och vänster. Blicken ska följa rörelsens riktning.   

 undefined    undefined

Sitt med händerna avslappnade längs sidan: Böj kroppen turvis åt sidan åt höger och vänster.

 

Fysioterapi: ___________________________________