Munuaispotilaan suunhoito

undefined

 Munuaisten vajaatoiminta

 • Munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa limakalvojen ja ikenien tulehduksia sekä haavaumia. Myös syljeneritysnopeus voi olla hidastunut. Näistä tekijöistä johtuu lisääntynyt hampaiden reikiintymisen riski ja lisääntynyt hampaiden kiinnityskudoksen tulehduksen (parodontiitin) riski. 
 • Yleiskunnon heikentyminen vaikeuttaa hyvän suuhygienian toteuttamista. Kuitenkin reikiintymisen ja parodontiitin kehittymisen ehkäisemiseksi tarvitaan tehostettu suuhygienia ja ehkäisevä hoito. Tämä vaatii usein tiivistä yhteistyötä ja suunnittelua oman hammaslääkärin kanssa.
 • Pahoinvointi, oksentelu ja/tai happamat röyhtäisyt, lisääntynyt suun happamuus ja alentunut pH altistaa hampaat eroosiovaurioille ja kulumiselle.
 • Hampaiden harjaaminen oksentamisen tai happaman röyhtäisyn jälkeen pahentaa hampaan pinnan mineraalikatoa jopa kahden tunnin ajan. Hampaiden harjauksen sijaan suun purskuttelu joko vedellä tai maidolla nopeuttaa happamuuden neutraloitumista suusta ja vähentää siten hampaisiin aiheutuvaa eroosiota.

 Ennen dialyysihoitoa

 • Ennen dialyysihoidon aloittamista on tärkeää hoitaa suusta tulehduspesäkkeet ja saada suun terveys mahdollisimman hyväksi, jolloin dialyysihoidon aikana vältytään raskailta hoitotoimenpiteiltä.
 • Parhaiten ennen dialyysiä tehtävä hammashoito onnistuu oman hammaslääkärin toimesta.
 • Vaikeissa ja kiireellisissä tapauksissa hoito voidaan toteuttaa myös keskussairaalan hammas-, suu- ja leukakirurgian poliklinikalla.

 Dialyysihoidon aikana

 • Dialyysihoitojen aikana, tehokas hampaiden ja suun kotihoito sekä säännölliset käynnit omalla hammaslääkärillä joko terveyskeskuksessa tai yksityisvastaanotolla, ovat parhaita keinoja säilyttää hyvä suun terveys.
 • Dialyysipotilaiden suun hoidossa on useita erityispiirteitä, jotka tulee huomioida hoidon aikana.
 • verekkäät toimenpiteet tulee toteuttaa antibioottisuojassa (antibioottiprofylaksia).
 • Useat lääkkeet poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Sen vuoksi lääkitykset joudutaan valitsemaan ja annostelemaan yksilöllisesti jäljellä olevan munuaistoiminnan mukaan.
 • Hemodialyysissä käytettävät lääkkeet lisäävät vuototaipumusta ja siksi verekkäät hammashoitotoimenpiteet (hampaan poisto, hammaskivenpoisto, muut suukirurgiset toimenpiteet) tulisi tehdä päivää tai kahta ennen seuraavaa dialyysiä. Normaali paikkaushoito voidaan toteuttaa potilaan voinnin mukaan ilman tarkempaa ajoitusta.
 • Välitöntä tai laajaa kirurgista hoitoa tarvitseva potilas hoidetaan hammas-, suu- ja leukakirurgian poliklinikalla.

 Munuaisen siirron jälkeen

 • Siirron jälkeen hylkimisen estoon annettava lääkitys voi peittää suusta ja hampaista johtuvat tulehduksen oireet. Sen vuoksi hyvän suuhygienian ylläpito ja säännölliset hammaslääkärissä käynnit ovat erityisen tärkeitä.
 • Verekkäiden hammashoitotoimenpiteiden aikana antibioottisuoja eli profylaksia on välttämätön. Sen määrää hoitava hammaslääkäri sen hetkisen ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kaikkien elinsiirtopotilaiden laajat kirurgiset hoidot toteutetaan hammas-, suu- ja leukakirurgian yksikössä.