Osallistava taide ja sairaala Nova

 

undefined       

Mitä?

 

Osallistavassa taiteessa ja kulttuuritoiminnassa kaikki

voivat osallistua taiteen tekemisen prosessiin - joko

osallistujana, tekijänä, kokijana, katselijana, yleisönä,

mahdollistajana tai kuuntelijana.

Osallistava ote antaa mahdollisuuksia oman

luovuuden käyttämiseen oli kyseessä 

potilas, henkilökunta, omainen tai ystävä.

 

Miksi?

Osallistavan taiteen avulla saadaan uusia menetelmiä hoitotyöhön ja erilaisten tilanteiden kohtaamiseen sekä käsittelyyn. Taiteellisilla menetelmillä autetaan henkilöstöä ja potilaita kehittämään sairaalan viihtyvyyttä ja toimintaa sekä hyvinvointia monipuolisesti. Yksilöiden ja yhteisön hyvinvointi lisääntyy osallistavilla menetelmillä.

 

Osallistavan taiteen tavoitteet

Viihtyisä sairaala potilaille, positiiviset vaikutukset työhyvinvointiin ja henkilöstön jaksamiseen. Potilaille mielekästä
toimintaa ja ajatuksia sairaudesta pois vievää tekemistä. Toipumisen helpottaminen ja vaikeiden tunteiden
käsittelyyn uusia keinoja. Erityisryhmille helpotusta ja uusia keinoja toimenpiteisiin valmistautumisessa.

 

Taiteen hyvinvointivaikutukset

 • Potilaat:
  sekä omaiset voivat osallistua taiteen tekemiseen, olla katsojina tai mukana mahdollistajina.
  Hoitotoimenpiteet voivat helpottua ja odottelu voidaan käyttää luovaan sekä osallistavaan tekemiseen.
 • Henkilökunta: 
  saa uusia menetelmiä tueksi hoitotyöhön, keinoja kohdata potilaita taidetta hyödyntäen sekä kehittää omaa osaamista taiteen avulla. Henkilökunta voi osallistua itse, kannustaa potilaita osallistumaan tai olla
  mahdollistajana uusille ideoille
 • Taiteilijat:
  tuovat sairaalaan viihtyisyyttä, työhyvinvointia, erilaisia kohtaamisia taiteen keinoin, helpottavat hoitotyötä viemällä huomiota pois jännittävissä ja pelottavissa toimenpitessä. Taiteilijat ovat potilaan ja hoitajan tukena ja tuovat näkökulmia.

 

Osallistava taide on osa sairaala Novan vakituista toimintaa. 

undefined

Kiinnostuitko kuulemaa lisää?