Polven tekonivelleikkauseen tulevalle opas

 

Linkki oppaaseen    ja lisää ohjeita löydät https://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Potilasohjeet/Tekonivelpotilaalle