ALARAAJOJEN ANGIOGRAFIATUTKIMUS (verisuonten varjoainekuvaus) / VERISUONTEN PALLOLAAJENNUS (PTA)

 

Ilmoittaudu Sairaala NOVA 2 sisäänkäynnin yhteydessä itseilmoittautumislaitteelle. Laite ohjaa hoitokeskuksen K 2 aulaan odottamaan. Tutkimuksen esivalmistelujen jälkeen sinut viedään kuvantamiseen tutkimukseen. Tutkimus tehdään nivustaipeesta paikallispuudutuksessa. Ohut katetri ohjataan reisivaltimon kautta haluttuun kohtaan, ruiskutetaan varjoainetta ja kuvataan. Varjoaine aiheuttaa lyhytaikaisen lämmöntunteen, muuten tutkimus on lähes kivuton. Tarpeen vaatiessa voidaan samassa yhteydessä tehdä pallolaajennus tai vastaava toimenpide. Tutkimus kestää noin 1 tunnin.

 

Tutkimukseen valmistautuminen

  • Ohessa laboratoriolähete (PVK, P-Krea); ota se mukaasi käydessäsi verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä tutkimuksesta.
  • Mikäli sinulla on käytössä verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.

Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.

  • Mikäli sinulla on käytössä Marevan tai Warfarin, on käytävä tutkimusta edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
  • Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Mikäli käytät suun kautta nautittavaa metforminia sisältävää diabeteslääkettä, esimerkiksi Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet tai Xigduo, on lääkitys pidettävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa.
  • Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennus-lääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.
  • Autolla ajaminen on kielletty toimenpiteen jälkeen toimenpidepäivänä mahdollisen vuotoriskin vuoksi.

Jälkihoito

Katetrin poistamisen jälkeen pistokohtaa painetaan vähintään 15 minuuttia. Pisto-paikan päälle asetetaan painoside kolmeksi (3) tunniksi. Olet kaikkiaan neljä (4) tuntia vuodelevossa ja seurannassa alaraaja-angiotutkimuksen jälkeen. Jos sinulle tehdään alaraaja-angiografiatutkimuksen lisäksi suonen pallolaajennus, tarvittaessa vointiasi seurataan sairaalassa yön yli. Tutkimuksen jälkeen tulee nauttia runsaasti nesteitä kahden (2) vuorokauden ajan, näin varjoaineen poistuminen elimistöstä nopeutuu.

 

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi puh. _____________________

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

 

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.