ANGIOGRAFIATUTKIMUS (verisuonten varjoainekuvaus)

VERISUONTEN TOIMENPIDE

 

Ilmoittaudu Sairaala NOVA 2 sisäänkäynnin yhteydessä itseilmoittautumislaitteelle. Laite ohjaa hoitokeskuksen K 2 aulaan odottamaan. Sieltä sinut viedään kuvantamiseen tutkimukseen. Tutkimus tehdään nivustaipeen tai kyynärtaipeen kautta paikallispuudutuksessa. Ohut katetri ohjataan valtimon kautta haluttuun kohtaan, ruiskutetaan varjoainetta ja kuvataan. Varjoaine aiheuttaa lyhytaikaisen lämmöntunteen, muuten tutkimus on lähes kivuton. Tutkimus kestää noin 1 tunnin.

 

Esivalmistelut

  • Ohessa laboratoriolähete (PVK, P-Krea); ota se mukaasi käydessäsi verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä tutkimuksesta.
  • Mikäli sinulla on käytössä verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpi-dettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.

Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.

  • Mikäli sinulla on käytössä Marevan tai Warfarin, on käytävä tutkimusta edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
  • Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Mikäli käytät suun kautta nautittavaa metforminia sisältävää diabeteslää-kettä, esimerkiksi Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet tai Xigduo, on lääkitys pidet-tävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa.
  • Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennus-lääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.
  • Autolla ajaminen on kielletty toimenpiteen jälkeen toimenpidepäivänä mahdollisen vuotoriskin vuoksi.

Jälkihoito

Katetrin poistamisen jälkeen punktiokohtaa painetaan vähintään 15 minuuttia. Pistopaikan päälle asetetaan painoside kolmeksi (3) tunniksi. Olet kaikkiaan neljä (4) tuntia vuodelevossa ja seurannassa angiotutkimuksen jälkeen. Jos sinulle tehdään lisäksi suonen pallolaajennus, tarvittaessa vointia seurataan sairaalassa yön yli. Tutkimuksen jälkeen tulee nauttia runsaasti nesteitä kahden (2) vuorokauden ajan, näin varjoaineen poistuminen elimistöstä nopeutuu.

 

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi puh. _____________________

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

 

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.