FISTELIANGIOAGRAFIA HOITOKESKUKSEEN TULEVALLE

POTILAALLE

 

Ilmoittaudu Sairaala NOVA 2 sisäänkäynnin yhteydessä itseilmoittautumislaitteelle. Laite ohjaa hoitokeskuksen K 2 aulaan odottamaan.

Esivalmistelujen jälkeen sinut viedään kuvantamiseen tutkimukseen. Toimenpide tehdään yleensä fistelikäden kyynärtaipeen kautta paikallispuudutuksessa. Toimenpiteen suorittaa radiologi ja se kestää noin 1 - 2 tuntia. 

Esivalmistelut

  • Tarvittavat laboratoriokokeet otetaan edellisellä dialyysikerralla.
  • Mikäli sinulla on käytössä verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpi-dettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennuslääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.
  • Autolla ajaminen on kielletty toimenpiteen jälkeen toimenpidepäivänä mahdollisen vuotoriskin vuoksi.

 

Jälkihoito

Katetrin poistamisen jälkeen punktiokohtaa painetaan vähintään 10 minuuttia. Pistopaikan päälle asetetaan paineside kolmeksi (3) tunniksi. Vuodelevossa ja seurannassa olet tutkimuksen jälkeen hoitokeskuksessa kaikkiaan neljä (4) tuntia ja tarvittaessa vointiasi seurataan yön yli vuodeosastolla.

 

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

 

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.