Läpivalaisutoimenpide kuvantamisessa

 

Sinulle on varattu läpivalaisutoimenpide Sairaala Novan kuvantamisyksikköön. Ilmoittaudu tutkimukseen varattuna aikana Sairaala Novan   itseilmoittautumislaitteella joka ohjaa sinut  hoitokeskukseen /vuodeosastolle ________________, jossa olet toimenpiteen jälkeen seurannassa tarvittaessa  yön yli. Ko. osastolle saapuessanne saat potilasvaatteet ja vuodepaikan. Kuvantamisen potilaskuljettaja vie sinut sängyllä tutkimukseen kuvantamiseen.

 

Toimenpiteeseen valmistautuminen    

  • Ohessa laboratoriolähete (PVK, P-Krea); ota se mukaasi käydessäsi verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä tutkimuksesta.
  • Mikäli sinulla on käytössä verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä .

Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.

  • Mikäli sinulla on käytössä Marevan tai Warfarin, on käytävä tutkimusta edeltä-vänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
  • Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Mikäli käytät suun kautta nautittavaa metforminia sisältävää diabeteslää-kettä, esimerkiksi Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet tai Xigduo, on lääkitys pidettävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa.
  • Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennus-lääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.

 

Jälkihoito

Toimenpiteen jälkeen mitataan verenpaine ja pulssi. Mittaukset jatkuvat vuodeo-sastolla, jonne viedään sängyllä. Toimenpiteen jälkeen on oltava tarvittaessa vuo-delevossa neljä (4) tuntia ja osastolla tarvittaessa seuraavaan aamuun saakka. Juoda saa heti toimenpiteen jälkeen, syödä saa kahden (2) tunnin kuluttua toimenpiteestä.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi puh. _____________________

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.