VERISUONTEN PALLOLAAJENNUS (PTA) OSASTOLLE TULEVALLE

POTILAALLE

 

Ilmoittaudu Sairaala NOVA 2 sisäänkäynnin yhteydessä itseilmoittautumislaitteelle. Laite ohjaa hoitokeskuksen K 2 aulaan odottamaan. Tutkimuksen esivalmistelujen jälkeen sinut viedään kuvantamiseen tutkimukseen. Toimenpide tehdään nivustaipeen kautta paikallispuudutuksessa. Toimenpiteen suorittaa radiologi ja se kestää noin 1 tunnin.

 

Esivalmistelut

  • Ohessa laboratoriolähete (PVK, P-Krea); ota se mukaasi käydessäsi verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä tutkimuksesta.
  • Mikäli sinulla on käytössä verenohennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpi-dettä. Kysy keskeytysohjeet lähettävästä yksiköstä.

Toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan.

  • Mikäli sinulla on käytössä Marevan tai Warfarin, on käytävä tutkimusta edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
  • Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Mikäli käytät suun kautta nautittavaa metforminia sisältävää diabeteslääkettä, esimerkiksi Diformin Retard, Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia, Vipdomet tai Xigduo, on lääkitys pidet-tävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa.
  • Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
  • Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti, paitsi verenohennuslääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti
  • Tutkimuspäivänä tulee olla ravinnotta 4 tuntia ennen toimenpidettä. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
  • Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, lääkeaineille (aspiriini) tai podet astmaa, mainitse tästä henkilökunnalle.
  • Autolla ajaminen on kielletty toimenpiteen jälkeen toimenpidepäivänä mahdollisen vuotoriskin vuoksi.

Jälkihoito

Katetrin poistamisen jälkeen punktiokohtaa painetaan vähintään 10 minuuttia. Pistopaikan päälle asetetaan painoside kolmeksi (3) tunniksi. Vuodelevossa ja seurannassa olet tutkimuksen jälkeen lähettävässä yksikössä kaikkiaan neljä (4) tuntia. Ja tarvittaessa vointiasi seurataan yön yli vuodeosastolla. Toimenpiteen jälkeen aloitetaan tarvittaessa Plavix-lääkitys vähintään kolmen kuukauden ajaksi (ei Marevan-potilaalle). Lääkityksellä pyritään parantamaan pallolaajennetun  alueen auki pysyvyyttä. Kontrollikäynti verisuonikirurgian poliklinikalle sovitaan tapauskohtaisesti.

 

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, kysyttävää verenohennuslääkityksen keskeytyksen suhteen, insuliinihoitoisen diabeteksen hoidon suhteen tai mikäli annettu aika ei sovi

Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään 50,80 € maksu.

 

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 1248 klo 8.00 – 15.00.