undefined

 

Eteisvärinän rytminsiirto (tämä muuttuu 8/21)

 

Rytminsiirto

 

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö, jota hoidetaan rytminsiirrolla. Rytminsiirtoa varten saat kutsun hoitokeskukseen. Hoitokeskus sijaitsee Sairaala Novan 2. kerroksessa (sisäänkäynti Nova 2) K2 siivessä.. Osoite Hoitajantie 3 Jyväskylä. Ilmoittautukaa itseilmoittautumis pisteessä sairaalan sisäpuolella.


Lukekaa huolellisesti seuraavat ohjeet.

 

1. Antikoagulaatiohoito (”verenohennuslääkitys”)

Rytminsiirtoon on jonotusaika. Jonotusaika varmistaa sen, että antikoagulaatiohoito (”verenohennuslääkitys”) on ollut riittävän pitkään käytössä ennen rytminsiirron suorittamista. Antikoagulaatiohoito voidaan toteuttaa jollain seuraavista valmisteista: Marevan, Pradaxa, Xarelto, Eliquis tai  Lixiana.

 

Marevan®

Mikäli käytät Marevan-lääkitystä, INR-arvon tulee olla  2.0 tai sen yli neljässä peräkkäisessä viikon välein otetussa verikokeessa ennen rytminsiirtoa. Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi viikoittaisen verikoeseurannan järjestämiseksi. Rytminsiirtoa ei voida toteuttaa, mikäli INR-arvosi ovat alle 2.0 tai seurantaa ei ole toteutettu viikoittain. Tässä tapauksessa seuranta alkaa alusta seuraavasta hoitotasolla olevasta INR-arvosta ja kestää jälleen 3 viikkoa. Sinun tulee huolehtia viikottaisesta INR-seurannasta siihen saakka, kunnes rytminsiirto on tehty.

 

Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®

Mikäli käytät Pradaxa-lääkitystä, ei INR-verikoeseurantaa tarvita. lääkitystä tulee käyttää säännöllisesti kaksi kertaa vuorokaudessa vähintään 4 viikon ajan ennen rytminsiirtoa ja myös rytminsiirron  jälkeen. Lääkäri määrittää toimenpiteen jälkeen verenohennuslääkityksen kestoajan. Täytä päivittäin Pradaxa-seurantalomaketta ja tuo se mukanasi rytminsiirtoon. Mikäli unohdat ottaa Pradaxa-lääkeannoksen, alkaa 4 viikon jakso alusta.

 

2. Rytminsiirtoajan varaaminen ja juuri ennen rytminsiirtoa otettavat tutkimukset

Kun antikoagulaatiohoito on ollut riittävän pitkään käytössä, voidaan rytminsiirtoaika antaa. Mikäli käytät Marevan-lääkettä, niin varmistathan, että terveyskeskus ilmoittaa tietosi hoitokeskukseen rytminsiirtoajan järjestämistä varten. Ajanvarauskirjeen mukana saat lähetteen viimeisiin verikokeisiin ja sydänfilmiin. Käy verikokeissa ja sydänfilmissä laboratoriolähetteeseen merkittynä päivänä. Tutkimukset voidaan ottaa oman paikkakuntasi terveyskeskuksen laboratoriossa tai Keski-Suomen keskussairaalan näytteenottopisteissä. Tutkimustulokset tarkistaa keskussairaalan kardiologi.

 

Täytä ajanvarauskirjeen mukana tullut ”Terveydentilan esitiedot” –lomake huolellisesti.

 

Sairaanhoitaja soittaa sinulle rytminsiirtoa edeltävänä päivänä, jolloin esitiedot käydään läpi. Jos rytminsiirto on maanantaina, niin hoitaja soittaa sinulle edellisen viikon perjantaina.

Jos käytät DIGOXIN-lääkitystä, tauota lääke 3 päivää ennen rytminsiirtoa.

 

4. Rytminsiirtopäivän tapahtumat

TÄRKEÄÄ! Ole syömättä ja juomatta edellisestä illasta klo 24 lähtien. Älä myöskään ota aamulääkkeitä toimenpideaamuna, vaan tuo ne mukanasi hoitokeskukseen. Toimenpiteen jälkeen saat aamupalan ja lääkärin tapaamisen jälkeen voit ottaa aamulääkkeet.

 

Tule hoitokeskukseen K2 siipeen  toimenpideaamuna ajanvarauskirjeessä ilmoitettuna aikana. Hoitokeskuksessa saat sairaalan vaatteet ja sinulle laitetaan kanyyli suoneen, josta saat tarvittavan nesteytyksen ja lääkityksen toimenpidettä varten.Rytminsiirto tehdään leikkausosasto 1:n heräämössä, jonne potilaskuljettaja vie sinut. Lyhytaikaisesta nukutuksesta huolehtii anestesialääkäri ja rytminsiirron tekee sisätautilääkäri.
Rytminsiirron jälkeen vointiasi seurataan hoitokeskuksessa. Ennen kotiutumista tapaat Sydänsairaala Nova:n ääkärin ja hoitajan, Sydänsairaalan poliklinikalla, alueella C210-C213. Lääkäri tekee sinulle sydämen ultraäänen ja hoitajan kanssa kaikki kerrataan.

Toimenpiteen jälkeen autolla ajo sekä alkoholin ja uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö on kiellettyä 24 tunnin ajan toimenpiteestä.

Saat tarvitessasi taksikyytitodistuksen KELA-taksia varten hoitajalta.

 

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Sydänsairaala Novan sihteeriin p. 014-269 1110 klo 8-15.