Sikiöseulonnat raskaana oleville

 

Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus

Tehdään Äitiysyksikössä raskausviikoilla 11+0-13+6. Ajan saatte kirjeitse kotiin.Tässä tutkimuksessa selvitetään raskauden ja sikiön yleinen tila sekä raskauden kesto.Suuret ja vaikeat rakennepoikkeavuudet voivat näkyä jo tässä tutkimuksessa. Jos poikkeavuutta epäillään, siitä kerrotaan heti vastaanotolla. Tutkimuksissa mukana voi olla puoliso tai yksi aikuinen tukihenkilö.Lapsia ei oteta mukaan tutkimushuoneisiin.

Sikiön poikkeavuuksien seulonta

 

1.Varhaisraskauden yhdistelmäseulonta

On ensisijainen sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulontamenetelmä.Yleisimmät kromosomipoikkeavuudet ovat kromosomeissa 13, 18 ja 21. Kromosomipoikkeavuuksien seulonta on aina vapaaehtoista ja se voidaan tehdä varhaisraskauden yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä raskausviikoilla 11+0-13+6. Tutkimalla raskaana olevan verikokeesta tiettyjä biokemiallisia pitoisuuksia sekä mittaamalla ultraääntutkimuksessa sikiön niskaturvotus, voidaan löytää ne sikiöt, joiden kromosomipoikkeavuuden todennäköisyys on suurentunut.Todennäköisyys esitetään laskennallisena riskisuhdelukuna, jossa rajana on 1:250. Riskilaskentaa varten tulee ottaa verinäyte raskausviikoilla 9+0-11+6. Sikiöistä 4-5% erottuu korkeamman riskin ryhmään.Riskiryhmään joutuminen ei kuitenkaan vielä tarkoita, että sikiöllä olisi poikkeavuus. Varhaisraskauden yhdistelmäseulonta voidaan tehdä myös kaksosraskauksissa.

Mikäli raskauden kesto todetaan oletettua vähemmäksi, seulontaverinäyte ja/tai ultraäänitutkimus voidaan joutua uusimaan.Raskauden ollessa pidemmällä kuin 13+6 raskausviikkoa, varhaisraskauden yhdistelmäseulontaa ei voi enää tehdä.Sen sijasta voidaan tuolloin neuvolan lähetteellä ottaa kaksoísseula-verinäyte raskausviikoilla 15+0-16+6.

40-vuotta täyttäneet voivat halutessaan saada äidin verestä tehtävän sikiön trisomiatutkimuksen eli NIPT(non-invasive-prenatal-testing)-tutkimuksen. Tätä edeltävästi tehdään kuitenkin aina yhdistelmäseulonta , mikäli mahdollista.

Varhaisraskauden yhdistelmäseulonta löytää kromosomipoikkeavuuksista n. 85% ja kaksoisseula-näyte n. 60% ja NIPT-tutkimus n. 97-99% trisomiasta riippuen. Mikään seulontamenetelmä ei voi varmuudella todeta sikiötä täysin terveeksi.

2.Rakenneultraäänitutkimus

Tehdään sitä haluaville raskausviikoilla 18+0-21+6. Vaihtoehtoisesti se voidaan tehdä 24+0-27+6 raskausviikoilla. Rakennepoikkeavuuksia on 3-4%:ssa raskauksista. Kaikkia rakennepoikkeavuuksia ei voida löytää ultraääntutkimuksella, yleisimmin löytyvät vaikeat viat.Löytyneet rakennepoikkeavuudet kartoitetaan mahdollisimman hyvin ultraääni- ym. tutkimuksilla mahdollisesti myös yliopistosairaalassa.

Jatkotutkimukset

Mikäli sikiöllä todetaan varhaisraskauden seulontatutkimuksessa lisääntynyt riski kromosomipoikkeavuuteen, jatkotutkimuksena on mahdollista valita tietyin rajoituksin joko NIPT(non-invasive-prenatal-testing)-tutkimus tai lapsivesinäyte. Ennen valinnan tekemistä saatte tarkemman neuvonnan tutkimusmenetelmistä.Mikäli sikiöltä löytyy kromosomipoikkeavuuteen viittaavia rakennepoikkeavuuksia, jatkotutkimuksena on mahdollista ottaa lapsivesinäyte. Kaikki jatkotutkimukset ovat AINA vapaaehtoisia ja niistä päätetään yhdessä raskaana olevan kanssa.

 

Jatkotutkimusten jälkeen voitte saada raskauttanne koskevia jatkopäätöksiä käytettävissä olevan tiedon perusteella. Mikäli sikiöllä on todettu kromosomipoikkeavuus tai vaikea rakennepoikkeavuus raskauden seurantaa voidaan jatkaa teidän toivomallanne tavalla tai voitte hakea raskauden keskeyttämistä. Raskauden keskeytys on Suomen lain mukaan mahdollista raskausviikolle 24+0. Teille pyritään antamaan mahdollisimman paljon tietoa ja tarvittaessa tarjotaan moniammatillista tukea.

Sikiöseulontatutkimukset

Ovat asiakkaalle pääasiallisesti maksuttomia. Poliklinikkamaksu peritään lääkärin toimesta tehtävistä seulontatutkimuksista terveydentilanteen niin vaatiessa, esimerkiksi perussairauksien, lääkityksen tai aiemman synnytystaustan vuoksi. Maksu peritään myös silloin jos vastaanotolla todetaan keskenmeno tai kysessä on seulontatutkimusten jatkotutkimus- tai seurantakäynti. Kätilöiden sikiöseulontatutkimuskäynneillä ei voida ottaa kantaa perussairauksiin, synnytystapaan, lääkityksiin tai sairauslomiin.

Pysäköintilaa löytyy sairaalan P-talosta. Varatkaa siis aikaa pysäköintä varten.

THL:n sikiöseulontaopas löytyy internetistä nimellä, Sikiöseulonnat:opas lasta odottaville.