Volymetrisk träningsanordning (Voldyne / Kendall)

 

Incentive djupandningsanordning bibehåller och förbättrar inspiratorisk volym och respiratorisk förmåga. Genom att förstärka respirationen bibehåller man viktiga lungefunktionen och undviker komplikationer som ytlig andning orsakar.

Före träning, lär dig korrekt inandning teknik.

 undefined                

Håll eller ställ träningsanordningen upprätt.

Ställ pekaren på ordinerad volymnivå.

undefined                 

Andas ut på normalt sätt.

Slut sedan läppama ordentligt runt munstycket.

Andas in långsamt så att pistongen i kammaren höjs. När du andas in ska den gula luftflottörens oversida stiga till mellan de blåa pilarna.

 undefined                

Fortsätt att andas in och försök få upp pistongen till ordinerad volymnivå (pistongens ovansida anger inandad volym).

När inandningen är klar ta bort munstycket, håll andan och andas ut på normalt sätt.

Upprepa 5 – 10 gånger, varje 1 – 2 timmar.

 

Upprensning: Tvätt munstycket och blåa slangen med diskmedel och skölj.