Tietosuojavastaava

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttävät, että jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antaja ja apteekki sekä Kansaneläkelaitos ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus nimeävät tietosuojavastaavan omaan organisaatioonsa.

Sairaanhoitopiirissä tietosuojavastaava toimii erityisasiantuntijana, joka antaa tietosuojaan liittyvää käytännön asiantuntija-apua organisaation henkilöstölle ja sairaanhoitopiirin johdolle, jolla on vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

KSSHP:n tietosuojavastaava
p. 014 269 1756