Potilastiedon arkisto ja Omakanta

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, johon terveydenhuollon toimiyksiköt tallentavat potilaiden hoitotietoja. Arkiston kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikki julkisen terveydenhuollon organisaatiot ovat liittyneet arkiston käyttäjiksi ja potilastiedot ovat katseltavissa Omakanta-palvelun kautta.

Kansalaisen Omakanta -palvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voi internetissä osoitteessa www.omakanta.fi

  • katsella omia potilastietoja ja tulostaa niistä yhteenvedon
  • katsoa ja uudistaa omat reseptit
  • antaa suostumuksen tai kiellon tietojen luovuttamiseen tai seurata, mille terveydenhuollon toimijoille tietoja on luovutettu
  • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
  •  katsella alle 10-vuotiaan huollettavan potilastietoja

Omakannassa voi tutustua sairaanhoitopiirin yhteistä potilastietorekisteriä ja Potilastiedon arkistoa koskevaan informaatioon. Jokainen palvelua käyttävä voi kuitata tiedot luetuiksi jo etukäteen ennen terveydenhuollon toimiyksikössä asiointia Omakanta-palvelussa. Informointien kuittaaminen etukäteen nopeuttaa jatkossa asiointia terveydenhuollon toimipisteissä.

Omakanta-palveluun voi kirjautua samoilla tunnuksilla kuin verkkopankkiin. Kirjautua voi myös sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Tunnukset vastaavat allekirjoitusta.

Katso video Omakannan käytöstä

Tutustu Omakannan käyttöön Kanta.fi sivustolla >>

Omakanta-sivustolta löydät myös ohjeen, kuinka  Omakantaa käytetään ja mitä potilastietoja voit Omakannasta katsella.

Potilastiedon arkisto parantaa tiedonkulkua ja antaa kansalaiselle helpon pääsyn omiin potilastietoihin

Tiedon kulku eri terveydenhuollon toimiyksiköiden välillä paranee, kun potilastiedot ovat yhdessä paikassa. Potilasta hoitavat lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset näkevät potilastiedot arkistosta. Tällä voidaan varmistaa oikea hoito eri terveydenhuollon toimiyksiköissä ja välttää päällekkäisiä tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä.

Kaikkia Potilastiedon arkistossa olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Tiedonsiirto tapahtuu salattuna. Arkistoon tallennettuja tietoja voivat käsitellä ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon. Ennen tietojen luovuttamista varmistetaan, että potilaan ja tietojen hakijan välillä on hoitosuhde.

Potilastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat potilaan ja hoidon antaneen terveydenhuollon toimiyksikön käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon toimiyksiköille edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksen tai kiellon voi potilas tehdä OmaKanta-sivustolla tai  hoitavassa terveydenhuollon toimiyksikössä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi.

Tutustu potilastiedon arkistoon katsomalla video kanta.fi-sivustolla