Käytännön ohjeita synnyttäjille ja tukihenkilöille koronaviruspandemian ajalle

Julkaistu 7.4.2020 klo 9.44

Maanantaina 6.4.2020 voimaan tulleet rajoitukset puolison tai tukihenkilön läsnäolossa Naistenosastolla ja keisarileikkauksessa ovat ymmärrettävästi herättäneet paljon huolta ja kysymyksiä. Tilanne on todella valitettava, mutta suojaustoimenpiteet ovat nyt välttämättömiä.

Kiitämme aktiivisia synnyttäjiä, olette lähettäneet meille paljon kysymyksiä ja kommentteja. Kiitämme erityistesti hoitohenkilökunnan jaksamista koskevista kommenteista! Tehtävämme on auttaa keskisuomalaisia naisia ja perheitä parhaamme mukaan poikkeusoloista huolimatta.

Siirry suoraan käytännön ohjeisiin

Perusteluja rajoituksiin

(otteita Suomen Gynekologiyhdistyksen lausunnosta)

Alkuvuonna 2020 Suomeen levinnyt COVID-19-pandemia asettaa suomalaisen yhteiskunnan ja terveydenhuollon ennennäkemättömän tilanteen eteen. Ihmisten välisten kontaktien minimointi on yksi tärkeimmistä keinoista hillitä infektion leviämistä. Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan jopa valtaosa COVID-19-infektion saaneista on oireettomia, mutta he saattavat levittää virusta ympärilleen.

Kaikki suomen keskussairaalat ovat 6.4.2020 alkaen päättäneet minimoida COVID-19-infektion leviämisriskiä rajoittamalla synnyttäjän tukihenkilön läsnäolon synnytyssaliin. Tukihenkilöt eivät voi kuitenkaan olla läsnä keisarileikkauksessa, millä pyritään vähentämään tehohoitopotilaita hoitavan anestesiahenkilökunnan altistumista COVID-19-virukselle.

Liikkumisrajoituksilla lapsivuodeosastoille pyritään vähentämään synnyttäjien, vastasyntyneiden ja vuodeosastoilla olevien leikkauksista ja syöpähoidoista toipuvien potilaiden sekä heitä hoitavan henkilökunnan sairastumisriskiä. Keski-Suomen keskussairaalan Naistenosastolla hoidetaan synnyttäjien lisäksi muita kirurgisia potilaita ja gynekologisia syöpäpotilaita.

Kaikilla näillä toimilla pyritään varmistamaan potilaiden turvallisuus sekä sairaaloidemme henkilöstön riittävyys, ja kriittisten toimintojen kuten leikkaussalien ja synnytyssalien toiminta COVID-19-infektiotilanteen vaikeutuessakin.  Päätös on vaikea, ja se puretaan heti infektiotilanteen niin salliessa.

Käytännön toimet ja ohjeet synnyttäjälle ja hänen puolisolleen/tukihenkilölleen

Sairaalaan saapuminen

 • Kaikkien sairaalan tulevien tulee ilmoittaa etukäteen puhelimitse, mikäli heillä on hengitystieoireita, kuumetta tai heillä on ollut kontakti COVID-19-positiiiviseen henkilöön. Synnytysvastaanoton numero on 014 269 1204.
 • Synnytysvastanotolle synnyttäjä voi saapua yhdessä terveenä olevan puolison/tukihenkilön (lyhyemmin kumppanin) kanssa. Kun synnytyksen on todettu olevan käynnissä eli kohdunsuu on alkanut avautua, synnyttäjä ja hänen kumppaninsa ohjataan synnytysvastaanotolta mahdollisimman nopeasti synnytyssaliin.

Synnytyksen käynnistys

 • Synnytys voidaan tarvittaessa käynnistää esimerkiksi lapsiveden menon, raskauden yliaikaisuuden tai muiden ongelmien vuoksi. Synnytyksen käynnistäminen aloitetaan yleensä Naistenosastolla, mihin rajoitusten voimassa ollessa puoliso/tukihenkilö ei saa tulla. Kohdunkaulan kypsyttäminen tapahtuu misoprostolilääkkeellä tai ballongilla.
 • Synnytyssaliin/huoneeseen mennään synnytyksen käynnistyksessä silloin, jos käynnistyksessä käytetään oksitosiinia tai puhkaistaan sikiökalvot. Synnytyssaliin puoliso/tukihenkilö saa tulla.

Synnytys

 • Kumppanin tulisi pysyä synnytyssalissa synnytyksen ajan ja välttää liikkumista yleisissä tiloissa. Kätilö voi tarvittaessa tuoda kumppanille juomista.
 • Mikäli synnytys muuttuu keisarileikkaukseksi, kumppani jää synnytyssaliin odottamaan lasta ja kätilöä. Leikkaussaliin ei siis puoliso/tukihenkilö voi tulla mukaan.
 • Synnytyksen jälkeen kumppani kotiutuu suoraan synnytyssalista, kun äiti ja vauva siirtyvät Naistenosastolle.

Suunniteltu sektio

 • Suunniteltuun sektioon tulevalle äidille ja hänen puolisolleen/tukihenkilöilleen suositellaan karanteeninomaista kontaktien välttämistä kahden viikon ajan ennen leikkausta. Tällä pyritään välttämään COVID-19-tartunnat.
 • Puoliso/tukihenkilö ei voi tulla mukaan leikkaussaliin. Hän jää synnytyssaliin odottamaan, kunnes kätilö tuo lapsen hänen luokseen.
 • Muistattehan, että kaikkien sairaalan tulevien tulee ilmoittaa etukäteen puhelimitse, mikäli heillä on hengitystieoireita, kuumetta tai heillä on ollut kontakti COVID-19-positiiiviseen henkilöön. Suunniteltuun sektioon tulevilta toivotaan soittoa edeltävänä päivänä. Synnytysvastaanoton numero on 014 269 1204. 

Osastolla

 • Naistenosastolla äiti saa liikkua normaalisti, jollei toisin kerrota. Ohjeistusta päivitetään tilanteen mukaan. Jääkaappi on pois käytöstä tällä hetkellä. Kaikille ei voida tilojen rajallisuuden vuoksi luvata yhden hengen huonetta.
 • Henkilökunta käyttää aktiivisesti videoavusteista ohjausta myös kotona olevalle puolisolle. Videopuhelut ovat siis sallittuja esim. ohjaustilanteissa, lääkärintarkastuksessa ja ultraäänitutkimuksissa.
 • Jos ilmenee pakottava tarve saada kumppani osastolle esim. puoliso toimii tulkkina tai on omaishoitaja, pyritään alle 15 min tapaamisiin. Näistä vierailuista sovitaan aina tapauskohtaisesti henkilöstön kanssa.

Kotiutuminen

 • Kotiutuessa perhe sopii tapaamisen Naistenosaston ulkopuolelle keskussairaalan päärakennuksen 2. kerrokseen.
 • Älä ota synnyttämään lähtiessäsi mukaan kotiutumista varten esim. turvakaukaloa, kumppanisi voi tuoda sen mukanaan osaston ulkopuolelle.
 • Vauvan voi kuljettaa omalla sängyllään osaston ovelle, mistä sänky sitten palautetaan osastolle. Osaston henkilökunta auttaa tarvittaessa.

Vauvamyönteisyys

Olemme sitoutuneet Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelmaan. Keski-Suomen keskussairaalalle on myönnetty vauvamyönteisyyssertifikaatti keväällä 2019. Imetystä suojelevia hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi varhaisen ihokontaktin ja ensi-imetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa sekä ihokontaktin jatkaminen, ympärivuorokautinen vierihoito ja vauvantahtinen imetys. Lisämaitoa annetaan vauvalle vain lääketieteellisistä syistä. Voit tutustua sairaalamme vauvamyönteisyysohjelmaan tästä.

Imetyksen tukeminen on hyvin tärkeää myös poikkeusolojen aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan virus ei erity äidinmaitoon, eikä äidin koronainfektio ole este imetykselle tai rintamaidon lypsämiselle. Vastasyntynyt voi kuitenkin saada tartunnan pisara- ja kosketustartunnan kautta. Jos äidillä on varmistamaton tai todettu COVID-19-infektio, hänen täytyy pestä kädet huolellisesti ja käyttää käsihuuhdetta ennen ihokontaktia, imetystä tai rintamaidon lypsämistä. Epäillyn tai todetun tartunnan aikana äidin tulee käyttää myös suu-nenäsuojusta aina vauvaa hoitaessaan sekä ihokontaktissa, imetyksen aikana ja rintamaitoa käsitellessä.

Imetyspoliklinikkamme toimii tällä hetkellä normaalisti. Äiti voi saapua imetyspoliklinikalle Gravidaan raskausaikana yksin tai vauvan kanssa kahdestaan synnytyksen jälkeen.

Koska puoliso/tukihenkilö ei voi olla läsnä naistenosastolla ja vierailut on kielletty, myöskään Jyväskylän imetystukiryhmän tukiäidit eivät voi tällä hetkellä vierailla synnytysyksikössä tai lastenosastoilla. Imetyksen tuki Ry järjestää vertaistukea esimerkiksi chat-yhteydellä.

Neuvolatoiminta jatkuu normaalisti myös poikkeusolojen aikana, mutta rajoituksia on esimerkiksi ryhmävalmennusten ja puolison osallistumisen osalta. Joissakin Keski-Suomen neuvoloissa järjestetään perhevalmennusta etäyhteydellä. Kysy tilannetta omasta neuvolastasi, ja muista varata aika neuvolaan vauvan syntymän jälkeen.

Muuta

 • Monikkoraskauksissa rajoitukset ja säännöt ovat aivan samat. Naistenosastolla hoitajat ovat äitien tukena koko sairaalassaoloajan.
 • Kotisynnytyksiä varten on tarkat ohjeet, kuinka toimitaan sairaalan puolella. Sairaala ei ota kotisynnytyksistä mitään vastuuta. Sairaalaan saa toki tarvittaessa tulla hoitoon.
 • KSSHP on päättänyt keskeyttää hedelmöityshoidot koronavirusepidemian ajaksi. Fimea ja Valvira ovat ohjeistaneet lapsettomuusklinikoita välttämään hedelmöityshoitojen antamista koronaepidemian aikana. Viruksen aiheuttamista sikiöhaitoista ei ole riittävää tietoa, ja tämä linjaus on varotoimenpide ajatellen mahdollista alkuraskautta ja virusaltistusta. Aloitetut hoidot toteutetaan, mutta koeputkihoidoissa suositellaan kaikkien alkioiden pakastamista.  Potilaisiin, joilla on aika varattuna poliklinikalle, ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.
 • Mikäli synnyttäjällä on etukäteen tiedossa oleva sellainen rajoite tai vamma, että puoliso/tukihenkilö voidaan katsoa olevan omaishoitaja, harkitaan nämä erikseen vuorossa olevan vastuuhoitajan kanssa ottaen huomioon koko osaston kuormitus.

Ohjeita ja tukea myös netissä