HAL-poliklinikka

Äitiysyksikössä toimii keskiviikkoisin  HAL-poliklinikka, joka on tarkoitettu raskaana olevien huume-, alkoholi- ja/tai lääkeaineongelmaisten erityisseurantaan ja tukemiseen. HAL-poliklinikalle ohjautuu raskaana olevat, jotka saavat neuvolan ensikäynnillä tehdystä Audit-kyselystä vähintään 8 pistettä tai neuvolan terveydenhoitajalle on jostain muusta syystä herännyt huoli odottajan päihteiden käytöstä.

HAL-poliklinikan ensikäynnillä kartoitetaan raskaana olevan päihteiden käyttöä sekä tukitoimien ja jatkoseurannan tarvetta yhteistyössä potilaan, lääkärin, kätilön ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tarpeen mukaan suunniteltujen jatkokäyntien tarkoituksena on tukea päihteetöntä raskausaikaa ja kannustaa päihteettömyyteen synnytyksen jälkeen sekä ohjata potilaat tarvittaessa oikeanlaisiin tukipalveluihin.