Raskauden erityisseuranta äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikalla


GravidaÄitiysyksikössä seurataan ja hoidetaan raskausaikana erityisseurantaa tarvitsevia odottajia ja tehdään sikiöseulontatutkimuksia. Eritysseurannan tarve voi johtua esimerkiksi odottajan sairaudesta tai raskaudenaikaisesta ongelmasta. Äitiysyksikössä toimii myös synnytyspelkopoliklinikka, päihdeäitien HAL-poliklinikka, GDM-poliklinikka ja imetyspoliklinikka.

Äitiysyksikkö on ajanvarauspoliklinikka. Lääkärin vastaanottoajat annetaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteen perusteella. Äitiysyksikön lääkäri arvioi lähetteen perusteella hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Asiakas saa tiedon ajasta kirjeitse tai puhelimitse. Ajanvarauksesta tulee tekstiviestimuistutus päivää ennen sovittua aikaa.  Kätilön sikiöseulontavastaanotolle aika annetaan neuvolan ensikäynnillä tehtävän raskauslähetteen perusteella. Sikiöseulontavastaanotolla ei oteta kantaa odottajan mahdollisen sairauden tai muiden raskauden aikaisten ongelmien seurantaan ja hoitoon.

Yliaikaisuusseurannat hoidetaan synnytysvastaanotolla.

Kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat raskaana olevat hoidetaan synnytysvastaanotolla.

Äitiysyksikössä tutkimustilanteeseen voi tulla mukaan tulevan lapsen isä tai synnytykseen mukaan tuleva tukihenkilö. Lapset eivät voi tulla mukaan lääkärin tutkimushuoneeseen tai seulontaultraäänitutkimuksiin.

Napakoru on poistettava ultraäänitutkimuksen ajaksi.


Tavallisimmat tutkimukset Äitiysyksikössä

  • Ultraäänitutkimus, lääkärin tai kätilön vastaanotolla
  • Sikiön sydänäänikäyrällä (KTG) seurataan sikiön sydämen sykettä sekä kohdun supistuksia. Sydänäänikäyrän avulla arvioidaan sikiön vointia kohdussa.
  • Gynekologinen tutkimus tehdään tarvittaessa erityisesti uhkaavaa ennenaikaisuutta seurattaessa tai lantion muotoa arvioitaessa.
  • Tarvittaessa verenpaineen mittaus, virtsanäytteen tutkiminen ja erilaisten laboratorionäytteiden otto
  • Lapsivesipunktiot alku- ja loppuraskaudessa