Raskauden erityisseuranta äitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikalla


GravidaÄitiys- ja sikiötutkimuspoliklinikka Gravidassa seurataan ja hoidetaan raskausaikana erityisseurantaa tarvitsevia odottajia ja tehdään sikiöseulontatutkimuksia. Eritysseurannan tarve voi johtua esimerkiksi odottajan sairaudesta tai raskaudenaikaisesta ongelmasta. Gravidassa toimii myös synnytyspelkopoliklinikka, päihdeäitien HAL-poliklinikka, GDM-poliklinikka ja imetyspoliklinikka.

Gravida on ajanvarauspoliklinikka. Lääkärin vastaanottoajat annetaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteen perusteella. Äitiyspoliklinikan lääkäri arvioi lähetteen perusteella hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Asiakas saa tiedon ajasta kirjeitse tai puhelimitse. Kätilön seulontavastaanotolle aika annetaan neuvolan ensikäynnillä tehtävän raskauslähetteen perusteella. Seulontavastaanotolla ei oteta kantaa odottajan mahdollisen sairauden tai muiden raskauden aikaisten ongelmien seurantaan ja hoitoon.

Yliaikaisuuskontrolliin tullaan ilman ajanvarausta.

Kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat raskaana olevat hoidetaan synnytysvastaanotolla.

Gravidassa tutkimustilanteeseen voi tulla mukaan tulevan lapsen isä tai synnytykseen mukaan tuleva tukihenkilö. Lapset eivät voi tulla mukaan lääkärin tutkimushuoneeseen tai seulontaultraäänitutkimuksiin.

Napakoru on poistettava ultraäänitutkimuksen ajaksi.


Tavallisimmat tutkimukset Gravidassa

  • Ultraäänitutkimus, lääkärin tai kätilön vastaanotolla
  • Sikiön sydänäänikäyrällä (KTG) seurataan sikiön sydämen sykettä sekä kohdun supistuksia. Sydänäänikäyrän avulla arvioidaan sikiön vointia kohdussa.
  • Gynekologinen tutkimus tehdään tarvittaessa erityisesti uhkaavaa ennenaikaisuutta seurattaessa tai lantion muotoa arvioitaessa.
  • Tarvittaessa verenpaineen mittaus, virtsanäytteen tutkiminen ja erilaisten laboratorionäytteiden otto
  • Lapsivesipunktiot alku- ja loppuraskaudessa