Synnytykseen osallistuvat ammattilaiset

Synnytyssali

Synnytys tapahtuu synnytyssalissa, joita sairaalassamme on seitsemän. Synnyttämään tullaan kotoa, Gravidan tai naistenosaston kautta.

Synnyttäjälle on nimetty aina työvuoron ajaksi oma kätilö, jonka kanssa hän voi keskustella synnytykseen liittyvistä toiveista, odotuksista  ja eri kivunlievitysvaihtoehdoista.

Synnytyksen hoitaa oma kätilö ja vauvan syntymän hetkellä paikalla on myös toinen kätilö. Sairaalamme on opetussairaala, joten usein paikalla on myös kätilöopiskelijoita, jotka osallistuvat synnyttäjän hoitoon kätilön ohjauksessa. Mahdollisuuden tehokkaaseen kivunlievitykseen takaa ympärivuorokautinen anestesialääkäripäivystys. Lisäksi synnytys- ja lastenlääkäri on saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina.

Synnyttäjien hoidossa toteutamme synnyttäjän toiveista lähtevää perhekeskeistä ja vauvamyönteistä ajattelutapaa nykyaikaisia valvontalaitteita apuna käyttäen. Jokainen synnytys on ainutkertainen tapahtuma. Toiminnallamme pyrimme luomaan turvallisen synnytyskokemuksen yhteistyössä perheen kanssa. Tavoitteenamme on terve lapsi ja hyvinvoiva äiti.