Tervetuloa Perhepesään!

Perhepesässä mahdollistuu rauhalliset ensihetket perhehuoneessa, yksilöllinen hoito ja ohjaus sekä mahdollisuus nopeaan kotiutumiseen.

Sopiiko Perhepesä meille?

Perhepesään tulevien äitien ja vastasyntyneiden on oltava terveitä ja hyvävointisia, jotka täyttävät ennalta laaditut kriteerit. Kriteerit on laadittu yhteistyössä lastenlääkäreiden ja synnytyslääkäreiden kanssa.

Toiveen perhepesään pääsystä voi esittää jo neuvolassa. Lopullinen päätös perhepesään sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen. Paikkaa ei voi varata etukäteen.

Perhepesän periaatteet

Perhepesässä vanhemmat hoitavat itse vauvaansa omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella ympäri vuorokauden. Kätilöt eivät käy huoneessa, vaan perheet tapaavat kätilöä hoitotapaamisissa, kolmesti vuorokaudessa. Tapaaminen kestää 20–30 minuuttia ja sen aikana perhe saa hoito-ohjeita ja voi kysellä mieltään askarruttavia asioita. Samalla tarkastetaan vauvan ja äidin vointi. Hoitojakson aikana kätilö vierailee kerran perheen luona huoneessa mm. synnytyskeskustelun merkeissä.

Perhepesässä ensisynnyttäjät voivat olla synnytyksen jälkeen kahden yön yli ja uudelleen synnyttäjät yhden yön yli. Jos perhepesässä ollessa äidin tai vauvan voinnissa ilmenee ongelmia, voidaan äiti ja vauva siirtää saamaan lisähoitoa.

Vielä ennen kotiinlähtöä lastenlääkäri tarkastaa vauvan. Alle 36h synnytyksestä kotiutuvat perheet tulevat uudelle lastenlääkäri käynnille ennen 5 vuorokauden ikää.

Äidin ja vauvan lisäksi Perhepesään voi tulla puoliso tai tukihenkilö sekä perheen muut lapset.

Perhepesässä voi käyttää omia vaatteita ja ruoka haetaan osaston tarjoilukeittiöstä osaston ruoka-aikojen mukaan.

Perheillä on käytettävissään tietoa synnytyksen jälkeisestä ajasta ja vastasyntyneen ensipäivistä opaskirjasen, nettilinkkien ja videoiden muodossa.

Maksut

Perhepesässä äidiltä peritään normaali vuodeosastohoidon hoitopäivämaksu. Puolisolta/tukihenkilöltä maksu on 30 €/vietetty yö, sisältäen ruokailun osastolla.

Vauvamyönteisyys

Perhepesässä toimitaan WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyys-ohjelman mukaisesti, jonka tavoitteena on imetyksen edistäminen, suojeleminen ja tukeminen. Perhepesässä tuetaan myös perheen varhaista kotiutumista.

Kuvia Perhepesästä