Synnytyksestä Perhepesään – KSSHP:n pilotti alkaa toukokuussa 2018

Julkaistu 19.3.2018 klo 6.00

Keski-Suomen keskussairaalassa aloitetaan toukokuussa 2018 Perhepesä-pilotti. Perhepesässä koko perhe saa olla synnytyksen jälkeen yhdessä ja tutustua rauhassa toisiinsa ympäri vuorokauden.

- Aikaisemmin, olemme voineet osaston tilanteen mukaan järjestää perhehuoneen, mutta nyt kaksi huonetta muutetaan pysyvästi pilotin ajaksi perhepesähuoneiksi. Perhepesä-toimintaa on tarkoitus laajentaa kohti uutta Sairaala Novaa, jossa meillä on sitten 10 perhepesähuonetta, kertoo naistenosaston osastonhoitaja Anna-Maija Mökkönen.

Perhepesään tulevien äitien ja vastasyntyneiden on oltava terveitä ja hyvävointisia. Perhepesässä vanhemmat hoitavat itse vauvaansa omatoimisesti. Kätilöt eivät käy huoneessa, vaan perheet tapaavat kätilöä pääasiassa hoitotapaamisissa, kolmesti vuorokaudessa. Tapaaminen kestää 20–30 minuuttia ja sen aikana perhe saa hoito-ohjeita ja voi kysellä mieltään askarruttavia asioita. Samalla tarkastetaan vauvan ja äidin vointi. Hoitojakson aikana kätilö vierailee kerran perheen luona huoneessa mm. synnytyskeskustelun merkeissä.

Perhepesässä toimitaan WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyys-ohjelman mukaisesti, jonka tavoitteena on imetyksen edistäminen, suojeleminen ja tukeminen. Perhepesässä tuetaan myös perheen varhaista kotiutumista.

- Lyhyt sairaalassaoloaika vähentää sekä äidin että vastasyntyneen infektioriskiä, tukee vanhempien ja vastasyntyneen kiintymyssuhdetta ja lisää jatkuvaa vierihoitoa, joka taas osaltaan tukee imetyksen onnistumista, Mökkönen toteaa.

Perhepesässä ensisynnyttäjät voivat olla synnytyksen jälkeen kahden yön yli ja uudelleen synnyttäjät yhden yön yli. Jos perhepesässä ollessa äidin tai vauvan voinnissa ilmenee ongelmia, voidaan äiti ja vauva siirtää saamaan lisähoitoa. Vielä ennen kotiinlähtöä lastenlääkäri tarkastaa vauvan. Alle 36h synnytyksestä kotiutuvat perheet tulevat uudelle lastenlääkäri käynnille ennen 5 vuorokauden ikää.

Äidin ja vauvan lisäksi Perhepesään voi tulla puoliso tai tukihenkilö sekä perheen muut lapset. Perhepesässä käytetään omia vaatteita ja ruoka haetaan osaston tarjoilukeittiöstä osaston ruoka-aikojen mukaan. Perheillä on käytettävissään tietoa synnytyksen jälkeisestä ajasta ja vastasyntyneen ensipäivistä opaskirjasen, nettilinkkien ja videoiden muodossa.

- Perheelle annetaan hoitojakson ajaksi tablettitietokone, jossa on hyödyllisiä videoita ja nettiohjeita vauvan hoidosta. Huoneen luovutuksen yhteydessä kuitataan myös tabletti palautetuksi, Mökkönen sanoo.

Perhepesässä äidiltä peritään normaali vuodeosastohoidon hoitopäivämaksu. Puolisolta/tukihenkilöltä maksu on 30 €/vietetty yö, sisältäen ruokailun osastolla.