Vauvamyönteisyysohjelma

Keski-Suomen keskussairaalassa tehdään työtä perhehoitotyön, vauvamyönteisyyden ja imetysohjauksen kehittämiseksi Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelman mukaisesti.

WHO:n vauvamyönteisyysohjelma Baby Friendly Hospital Initiative on imetyksen edistämisen ohjelma. Sen ydin on ”10 askelta onnistuneeseen imetykseen”, jossa kuvataan imetyksen käynnistymistä tukevat hoitokäytännöt. Näitä hoitokäytäntöjä ovat esimerkiksi varhaisen ihokontaktin ja ensi-imetyksen mahdollistaminen synnytyssalissa sekä ympärivuorokautinen vierihoito ja vauvantahtinen imetys. Lisämaitoa annetaan vauvalle vain lääketieteellisistä syistä.

Ohjelman toteuttamisen myötä yhä useampi vauva kotiutuu synnytyssairaalasta täysimetettynä. Neuvolassa terveydenhoitaja tukee imetyksen jatkumista ja perheen imetystavoitteiden toteutumista kotona.

Keski-Suomen keskussairaalalle on myönnetty vauvamyönteisyyssertifikaatti keväällä 2019. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin synnytysyksikön vauvamyönteisyysohjelma 2019 - 2020 on toimintaohje henkilökunnalle liittyen vauvamyönteisiin toimintatapoihin. Ohjelma sisältää 10 askelta onnistuneeseen imetykseen ja niiden avulla tuetaan perheiden matkaa onnistuneeseen imetykseen.