Valtuusto

 
Sairaanhoitopiirin valtuustoon kuuluu 44 jäsentä ja se kokoontuu keskimäärin 2 - 3 kertaa vuodessa.

Valtuuston päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Vuosina 2017 - 2019 valtuuston puheenjohtajana toimii Leena Yksjärvi Jyväskylästä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Terhi Pulli Jyväskylästä ja toisena varapuheenjohtajana Harri Selänne Muuramesta.

Valtuuston kokousilmoitus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston kokous pidetään Keski-Suomen keskussairaalan
koulutustiloissa torstaina 5.12.2019 klo 13.00.

Jyväskylässä, 21.11.2019

Leena Yksjärvi
Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuuston uusin esityslista (5.12.2019)

Tilinpäätös vuodelta 2018

Arviointikertomus vuodelta 2018

Henkilöstökertomus vuodelta 2018

Pöytäkirjat