Valtuusto

 
Sairaanhoitopiirin valtuustoon kuuluu 44 jäsentä ja se kokoontuu keskimäärin 2 - 3 kertaa vuodessa.

Valtuuston päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Vuosina 2020 - 2021 valtuuston puheenjohtajana toimii Leena Yksjärvi Jyväskylästä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Terhi Pulli Jyväskylästä ja toisena varapuheenjohtajana Harri Selänne Muuramesta.

Valtuuston kokousilmoitus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston kokous pidetään perjantaina 18.6.2021 klo 13.00.

Jyväskylässä 4.6.2021

Leena Yksjärvi
Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuuston uusin esityslista (18.6.2021)

Pöytäkirjat