Valtuusto

 
Sairaanhoitopiirin valtuustoon kuuluu 44 jäsentä ja se kokoontuu keskimäärin 2 - 3 kertaa vuodessa.

Valtuuston päättää muun muassa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kuntayhtymän palveluista ja maksuperusteista sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös hyväksyä tilinpäätös ja valita kuntayhtymän tilintarkastajat.

Vuosina 2021 - 2022 valtuuston puheenjohtajana toimii Juha Suonperä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Janne Luoma-aho ja toisena varapuheenjohtajana Ilkka Pernu.

Valtuuston kaikki jäsenet

Valtuuston kokousilmoitus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuuston kokous pidetään perjantaina 10.12.2021 klo 13.00.

Yleisölle suositellaan valtuuston seuraamista Teams-etäyhteydellä. Teams-linkin voi pyytää osoitteesta kirjaamo@ksshp.fi

Jyväskylässä 26.11.2021

Juha Suonperä
Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuuston uusin esityslista (10.12.2021)

Pöytäkirjat

Valtuuston pöytäkirja 5/2021, 10.12.2021

Valtuuston pöytäkirja 4/2021, 15.10.2021

Valtuuston pöytäkirja 3/2021, 21.9.2021

Valtuuston pöytäkirja 2/2021, 18.6.2021

Valtuuston pöytäkirja 1/2021, 11.3.2021

Valtuuston pöytäkirja 5/2020, 4.12.2020

Valtuuston pöytäkirja 4/2020, 9.10.2020

Valtuuston pöytäkirja 3/2020, 21.8.2020

Valtuuston pöytäkirja 2/2020, 12.6.2020

Valtuuston pöytäkirja 1/2020, 13.3.2020

Valtuuston pöytäkirja 3/2019, 5.12.2019

Valtuuston pöytäkirja 2/2019, 4.10.2019

Valtuuston pöytäkirja 1/2019, 7.6.2019