Keski-Suomen Arjen mieli -hanke

Keski-Suomen Arjen mieli-hanke on osa Itä- ja Keski-Suomen Arjen mieli-hanketta, jota rahoitetaan valtakunnallisen Kasteohjelman määrärahasta. Itä- ja Keski-Suomen Arjen mieli-hankeen tavoitteena on itä- ja keskisuomalaisen mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita nykyistä paremmin. Kehittämisen lähtökohtana ovat valtakunnallisen Mieli 2009 – työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3) ja kuntien omassa toiminnassaan toteamat kehittämistarpeet. Kuntien yhteistoiminnallisessa kehittämisessä tavoitellaan verkostoitumista, synergiaetuja sekä uusien innovaatioiden ja toimintatapojen löytämistä ja viemistä käytännön mielenterveys- ja päihdetyöhön.

Keski-Suomen aikuispsykiatrian kehittämishankkeen 2005 – 2010 työn tuloksena on maakunnassa voitu vähentää psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta sekä sairaalahoitoa noin 50 % ja samalla on siirretty henkilöstöresursseja sairaalahoidosta psykiatriseen avohoitoon noin 100 vakanssin verran. Maakunnan aikuispsykiatrian avohoidon resurssit ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana määrällisesti noin 65 %. Keski-Suomen Arjen mieli–hanke on jatkoa päättyneelle Aikuispsykiatrian kehittämishankkeelle. Käynnistyvän kehittämistyön tarkoitus on uudenlaisten avohoitokeskeisten mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenteiden suunnittelu ja juurruttaminen seutukunnan arkipäivän toimintaan yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, päihdepalvelujen, sairaanhoitopiirin ja potilasjärjestöjen kanssa.

Hankesuunnitelma - Keski-Suomen shp:n hallitus 15.12.2010 (pdf) (132 Kt)

Toteuttamissuunnitelma - Keski-Suomen shp:n hallitus 15.6.2011 (pdf) (122 Kt)

Arjen mieli -hankkeen loppuraportti 31.10.2013 (pdf)