aarre osaamiskeskuksen asiantuntijaverkosto

Mikä asiantuntijaverkosto?


aarre –osaamiskeskuksen asiantuntijaverkosto on avoin läheisväkivaltateeman kanssa tekemisessä olevien kuntapalveluiden, yksityisten palveluiden, oppilaitosten, järjestöjen ja seurakunnan toimijoille tarkoitettu yhteistyöverkosto. Asiantuntija voi olla kuka tahansa, toimialaan tai työtehtäviin katsomatta, joka on kiinnostunut läheisväkivallan ehkäisystä ja hyvinvoinnin edistämisestä.


Verkoston toiminta


Asiantuntijaverkostossa on mahdollisuus vaihtaa tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Siinä on myös tilaa toimia, näkyä, ottaa kantaa ja vaikuttaa. Asiantuntijaverkosto voi olla mukana kehittämässä esim. koulutusta, toimintamalleja ja työvälineitä läheisväkivallan ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puheeksiottoon liittyen. Verkosto saa myös ajankohtaista paikallista, maakunnallista ja valtakunnallista tietoa keskeisistä teemaan liittyvistä aiheista.


Opiskelijat ja työelämä


Opiskelijat voivat kokea opinnot ja työelämän kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi ja työelämän kohtaavuus voi tuntua irralliselta varsin väkivaltateemassa. Verkostossa on mahdollisuus kysyä, tulla kuulluksi ja olla vuorovaikutuksessa sekä verkottumassa tulevien kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.


Miksi verkostoon kannattaa liittyä


Kaikkea ei kirjoista löydä ja yksin tekemällä opi!

Verkostossa on mahdollisuus saada ja jakaa vaihtoehtoisia näkökulmia, löytää ratkaisuja ja kuulla ajankohtaista tutkimustietoa sekä saada tietoa ja kokemuksia ”ruohonjuuritason” työstä.

Osaamiskeskus aarre kutsuu asiantuntijoita aikuisten, lasten, nuorten kanssa toimivilta työskentelytahoilta, yliopistoista, korkeakouluista, järjestöistä, seurakunnista, politiikasta ja hallinnosta osallistumaan keskusteluun ja tuomaan oman kokemuksensa ja asiantuntemuksensa yhteiselle terveyttä edistävälle areenalle. Hanke tarjoaa runsaasti myös lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta. Hankkeen tarjoama koulutukset ja seminaarit löytyvät hankesivujen päävalikosta koulutus -kohdasta.


Kysy lisää, vastaamme mielellämme.

Ulla Frantti-Malinen
hankejohtaja
puh. 014 269 5525, 050 316 3458
etunimi.sukunimi@ksshp.fi