RAMPE-hanke

RAMPE-hanke päättyi 31.10.2012
Kiitokset kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon RAMPE-hanke toteutti Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa (KASTE 20082011) ja toimi henkilöstön kehittämishankkeena vuosina 20102012 Itä- ja Keski-Suomessa sekä Kainuussa. Hankkeen hallinnoijana toimi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja hankejohtajana KM Minna Ruoranen. Hankkeeseen osallistuivat omina osahankkeina seuraavat: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kainuun maakunta - kuntayhtymä, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Ylä-Savon SOTE ky.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tukea perusterveydenhuollon vastaanotto työtä ja lääkäreiden toimipaikkakoulutusta. Hankealueen terveyskeskukset ja (yhteis-)päivystykset osallistuivat kehittämistyöhön aktiivisesti. Vastaanottotyön kehittämisen viitekehyksenä toimi pitkäaikaissairauksien hoitoa ja hoidon tehostamista mallintava terveyshyötymalli. Hanke toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä ja verkostomaisena työskentelynä, jossa kokeiltiin uusia menetelmiä kuten putkimaista koulutusmallia, verkkoetäyhteyksien käyttöä sekä vertaisarviointikäyntejä. Terveydenhuollon ammattilaiset verkostoituivat entistä tiiviimmin keskenään ja kunnan muiden toimijoiden, koulutusorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Hankkeen konkreettiset tulokset ja tuotokset ovat hyödynnettävissänne kohdasta Tulokset ja tuotokset.

Katso hankkeessa tuotetut raportit kohdasta Raportit