Keuruun Juurikkaniemi myynnissä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) on käynnistänyt Keuruun Juurikkaniemessä sijaitsevan entisen sairaala-alueen myyntitoimet. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on myydä koko sairaala-alue yhtenä kokonaisuutena. Tämä käsittää 9,4 hehtaaria maa-aluetta sekä 5 500 m2 suuruisen sairaalarakennuksen.

Juurikkaniemen alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Keurusselän rannalla ja sieltä on noin 2,5 km matka Keuruun kaupungin keskustaan. Alueella sijaitseva sairaalarakennus on ollut pääosin tyhjillään alkuvuodesta 2016 alkaen, jolloin KSSHP siirsi sairaalatoiminnot sieltä Jyväskylään.

Osana myyntiaineistoa sairaanhoitopiiri on laatinut Juurikkaniemen alueesta kehittämissuunnitelman, jotta alueesta kiinnostuneet voisivat saada kokonaiskuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia alue tarjoaa.

Keuruu Juurikkaniemi - Maankäyttövisio (pdf)

- Laadittu kehittämissuunnitelma mahdollistaa merkittävän asuntorakentamisen ja se ottaa huomioon Keski-Suomen maakunnan ja KSSHP:n osakaskuntien edun. Myynnissä halutaan edetä ennen kuin alue olisi siirtymässä vuoden 2020 alusta vastikkeetta Maakuntien tilakeskus Oy:n omaisuudeksi, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään yksi visio siitä, miten alueesta olisi mahdollista kehittää vetovoimainen ja nykyisen asumistrendin mukainen laadukas asuinympäristö. KSSHP:n teettämän kehittämissuunnitelman mukaan alueelle voitaisiin toteuttaa yli 12 000 kerrosneliömetriä asuinrakennuksia, joista pääosa olisi pientaloja. Kehittämissuunnitelma edellyttää asemakaavan muuttamista, minkä edellytykset on käyty läpi hyvässä yhteistyössä Keuruun kaupungin kanssa. Sairaanhoitopiiri myy alueen nykytilassa kaavaa muuttamatta.

Rantavyöhykkeelle on visioitu 27 omarantaista tonttia, joihin rakennettavista omakotitaloista 17 kappaletta on kooltaan 75-100 m2 ja 10 kappaletta kooltaan noin 100-125 m2. Muulle kiinteistöalueelle on suunniteltu rivi- ja kerrostaloja.

Kehittämissuunnitelmassa on hyödynnetty alueen vahvuuksia viihtyisänä ja luonnonkauniina asuinympäristönä Keuruun keskustan läheisyydessä. Suunnitelmassa on huomioitu myös asuntokysynnän keskittyminen pieniin asuntoihin. Asunnot sopivat hyvin myös vapaa-ajan käyttöön.

Videot

Kuvat