Kokoelmat ja arkistot

Sairaalamuseon kokoelmat koostuvat esineistä, valokuvista ja arkistoaineistosta. Esinekokoelmiin kuuluu hoitolaitteita, instrumentteja, työpukuja ja kalusteita pääosin 1930-luvulta 2000-luvulle. Suurimmat kokoelmat ovat Keski-Suomen keskussairaalasta, Keski-Suomen parantolasta (myöh. Kinkomaan sairaala) ja Ortopediasairaalasta. Osa esineistöstä on saatu yksityisiltä lahjoittajilta. Esinekokoelmissa on yhteensä noin 4000 esinettä.

Kuva-arkistossa on noin 10 000 luetteloitua kuvaa, joista vanhimmat ovat 1900-luvun alkuvuosilta. Pääosa kokoelman kuvista liittyy Keski-Suomen keskussairaalaan sekä Keski-Suomen parantolaan. Kuvien joukossa on henkilö- ja rakennuskuvia sekä sairaaloiden ja niiden osastojen toiminnasta kertovia tapahtumakuvia. Suurimman yksittäisen kokonaisuuden muodostavat Keski-Suomen keskussairaalan vuosina 2012-2013 otetut dokumentointikuvat.

Arkistoaineisto koostuu mm. sairaanhoidon ja lääketieteen alaan liittyvistä kirjoista, lehdistä, asiakirjoista ja nauhoitteista. Vanhimmat lääketiedettä käsittelevät kirjat ovat 1800-luvun lopulta.

Analyysivaaka

Analyysivaaka
Kuva: Kari kuva Oy

Potilaita hallimakuulla 1930-luvulla.

Potilaita hallimakuulla 1930-luvulla.
Kuva: Ksshp/Sairaalamuseo

rakennuspiirros

Värikopio Jyväskylän yleisen sairaalan rakennuspiirustuksesta