Museotoimikunta

Sairaalamuseo on perustettu vuonna 1985. Sairaalamuseota johtaa ja sen toimintaa koordinoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen alainen, 9-jäseninen museotoimikunta. Museotyöstä huolehtivat alan ammattilaiset. Keski-Suomen museon kiertävä museoamanuenssi vastaa sairaalamuseon toiminnasta.

Museotoimikunnan jäsenet toimikautena 2017 - 2020 ovat:

Ylilääkäri Teuvo Antikainen (pj)

Koulutuspäällikkö Minna Ruoranen (sihteeri)

Apulaisosastonhoitaja Kirsi Mehto

Erikoisammattimies Petteri Lauttaanaho

ma. Materiaalitoimen johtaja Mia Paatola

Osastonhoitaja Anne Toivonen

Sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämänä luottamushenkilöedustajana Tuula Nieminen

Asiantuntijajäseninä:
Jyväskylä yliopiston museologian professori Janne Vilkuna ja
Keski-Suomen museon intendentti Virpi Mäkinen