Sairaanhoitopiirin julkaisuja

Ortopediasairaalan 25-vuotishistoriikki. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kuntainliitto. 1980. Eri kirjoittajia.

Eeva Stolt: Keski-Suomen keskussairaala, Keskussairaalasta sairaanhoitopiiriksi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton julkaisuja 18/1989. Museotyöryhmä. Jyväskylä. Gummerus.

Annikki Kivimäki: Apinapuu. Muistelmia Ortopediasairaalasta vuosilta 1960-1990. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliitto. Jyväskylä 1992.

Vanhaa, uutta, tulevaa. Keski-Suomen keskussairaala 40 vuotta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 43/1994. Museotoimikunta. Toim. Eeva Stolt. Jyväskylä. Gummerus.

Katri Tammelin: Sisätautisairaanhoitajan työn ja roolin muutos 1960-luvulta vuoteen 1996. Sairaanhoidon kulttuuriantropologista tarkastelua länsisuomalaisen keskussairaalan hoitajien työhistorian näkökulmasta. Pro gradu. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 82/1999.

Raili Ala-Haavisto: 150 vuotta – muuttuko ihminen? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 86/2000. Kopijyvä 2000.

Westman Maija-Liisa: Hoitoympäristön estetiikkaa etsimässä. Taidekokemuksia Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Kopi-Jyvä. Jyväskylä 2000.

Ala-Haavisto, Raili: Sisä-Suomen sairaala: Suomen ensimmäinen B-mielisairaala 1953-2003. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja. Gummerus. Jyväskylä 2003.

Eeva Stolt: Työ tekijäänsä kouluttaa. Keski-Suomen keskussairaala 1954-2004. ER-paino. Lievestuore. 2004.

Marjo-Riitta Simpanen: Terveyttä taiteesta. Taideteoksia Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelmasta. Karisto. Hämeenlinna 2007.

Keski-Suomen keskussairaala 1954-2014, 60-vuotisjuhlajulkaisu. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi 2014.

Esfir Linna: Keski-Suomen keskussairaalan nykydokumentointihanke 2012-2014. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja 132/2014. Jyväskylä 2014.

Miia Huttu: Erikoissairaanhoidon toimintamallit murroksessa. Keski-Suomen keskussairaalan toiminnan dokumentointi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän julkaisuja 138/2020. Jyväskylä 2020.
Raportti julkaistu myös verkkojulkaisuna.

Muuta kirjallisuutta ja artikkeleja

Keski-Suomen keskusparantola 1930-1955. Keski-Suomen tuberkuloosipiirin kuntainliitto. Gummerus. Jyväskylä 1955. Eri kirjoittajia.

Eeva Stolt: Luo sairaiden. Historiikki sairaanhoitajista keskisuomalaisten näkökulmasta vuosilta 1867-1982. Suomen sairaanhoitajaliiton Keski-Suomen piiriyhdistys ry. Printari Oy. Saarijärvi 1983.

Eeva Stolt: Jyväskylän yleinen sairaala 1850-1954. Gummerus. Jyväskylä 1984.

Raili Nurminen: Lääkärin työsarka keskisessä Suomessa. Keski-Suomen Lääkäriyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Sisä-Suomen kirjapaino. Jyväskylä 1974.

Sädesairaalan toiminnan alkuvaiheet. Lehtileikkeisiin perustuva katsaus Sädesairaalan rakentamiseen ja toimintaan 1960-luvulla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliitto, Sairaalamuseo. Sairaalamuseon monistesarjan julkaisu Nro 1.

Keski-Suomen keskussairaala – Ortopediasairaala 1990. Dokumentointiraportti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalamuseon raportteja 1/1991. Tapio Ylitalo.

Juha Saltevo & Tapani Pyörälä. ARS LONGA – VITA BREVIS. Keski-Suomen Lääkäriyhdistys 75 vuotta. Keski-Suomen Lääkäriyhdistys. Gummerus. Jyväskylä 1999.

Parantolan kalusteet. Parantola-aikaisten kalusteiden inventointi Kinkomaan sairaalassa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalamuseon raportti 1/2000. Katri Tammelin.

Katri Tammelin: Sairaanhoitajan roolimallin muutos 1960-luvulta 1990-luvulle. Katsaus keskisuomalaisten sisätautisairaanhoitajien työhön kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiakaslehti Terveiset 2/2000.

Mitä Kuuluu -henkilöstölehti 5/2000: Parantolan kalusteet - projekti "Muistoja parantolakulttuurista Kinkomaan sairaalassa".

Katri Tammelin: Sairaanhoitajan roolimallin muutos. Kulttuuriantropologinen näkökulma. Sairaanhoitaja 6/2000.

Keski-Suomen keskussairaalan kalusteet. Keskussairaalan 1950-luvun kalusteiden inventointi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalamuseon raportti 1/2001. Katri Tammelin.

Mitä Kuuluu - henkilöstölehti 8/2002: Sairaalamuseon kokoelmat karttuvat.

"Wanhalta seiskalta Neloselle". Historiikki 1954-2003. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Keskussairaala. Naistentaudit ja synnytykset 2003. Koonneet: Sirkka-Liisa Eerola, Kaija Nykänen ja Sirkka Santakallio.

Risto Urrio (toim.): Läpivalaisu. Tarinoita sairaalasta. Jyväskylä 2004.
Keski-Suomen sairaalakahviot Oy:n julkaisu.

Mitä Kuuluu -henkilöstölehti 2/2004 juhlanumero: Keski-Suomen keskussairaalan rakennushistoriaa 1954-2004. Keskussairaala kaupungin laidalle.

Mitä Kuuluu -henkilöstölehti 1/2005: Kätten töitä. Askartelu osa kuntoutusta.

Mitä Kuuluu -henkilöstölehti 5/2005: Kirurgian näyttely tuli jäädäkseen.

Timo Auvinen: "Vaikeasti käsiteltävät lapset" hoidon piiriin - Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys 50 vuotta. Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry. Jyväskylä 2007.