Sairaala Novan säätiö

Sairaala Novan säätiön (aik. Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö) tavoitteena on aiempien ja kaikkien tulevien lahjoitusten ja testamenttivarojen ohjaaminen potilaiden viihtyvyyteen, hoidon kehittämiseen, tutkimukseen, laitehankintoihin sekä muihin lahjoitusten mukaiseen käyttöön tarkoituksenmukaisella ja hallinnollisesti tehokkaalla tavalla.

Tarkoituksena on edistää ja tukea Keski-Suomen keskussairaalan henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Säätiöltä voi hakea avustuksia ja apurahoja.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston perustama Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö aloitti toimintansa 1.2.2017. Peruspääoman säätiö sai Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusrahastosta, kun rahasto siirrettiin säätiön hallintaan. Tukisäätiön hallintaan siirtyivät valtuuston päätöksellä myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tehdyt lahjoitukset ja käyttämättä jääneet tutkimustoiminnan varat.

Vuonna 2021 nimi muutettiin Sairaala Novan säätiöksi.