Palaute


Saamamme palaute on meille arvokasta. Palautteista saatua tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen ja toiminnan laadun seurantaan.

Palautetta hoidosta ja kohtelusta

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja kohtelusta potilaspalautelomakkeella. Palautetta voi antaa hoitavasta yksiköistä saatavalla paperilomakkeella tai sähköisellä lomakkeella.

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja kohtelusta myös olemalla suoraan yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Palautetta synnytyskokemuksesta

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Mahdollisesta potilasturvallisuutta vaarantaneesta tilanteesta voit tehdä vaaratapahtumailmoituksen.

Palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista

Voit antaa avoimella palautelomakkeella yleistä palautetta sairaalan toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät liity hoitoon. (verkkosivut ja viestintä, laskutus, tietosuoja, rakennukset, tilat ja opasteet, piha-alueet, liikennejärjestelyt sairaala-alueella).

Palautetta laboratoriopalveluista

Laboratoriopalveluita koskevat palautteet voit antaa suoraan Fimlab Laboratoriot Oy:n verkkosivuilla

Palautetta terveyskeskuspalveluista

Voit antaa palautetta terveyskeskuspalveluista kunkin terveyskeskuksen/kunnan omien sivujen kautta

Muut

Lähettämäsi palaute ohjautuu yksikön palautteenkäsittelijälle. Käsittelemme saamamme palautteet täysin luottamuksellisesti. Loma-aikoina palautteiden käsittely ja niihin vastaaminen voi viivästyä, mutta palautteisiin pyritään vastaamaan aina mahdollisimman pian.