Palvelualueet

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen palvelualueeseen, jotka jakautuvat edelleen toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Palvelualueet ovat

Lisäksi on Johtamisen palvelut.

Organisaatiouudistus astui voimaan 1.9.2018 ja sivuja tullaan päivittämään aina, kun eri palvelualueilla saadaan tehtyä päätöksiä kokonaisuudesta ja vastuuhenkilöistä.