Operatiivinen palvelualue

Operatiivinen palvelualue jakautuu seitsemään toiminnalliseen kokonaisuuteen, joita yhdistää leikkaustoiminnan merkittävä osuus potilaiden hoidossa.

Operatiiviseen palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet (linkit vievät erikoisalojen esittelysivuille):