Psykiatrian palvelualue

Psykiatrian palvelualue käsittää psykiatrian sairaalahoidon, psykiatrian avohoidon, psykiatrian kuntoutuksen sekä yleissairaalapsykiatrian ja nuorisopsykiatrian. Toimialueen tehtävä on tuottaa, koordinoida ja kehittää laadullisesti ja määrällisesti riittävää psykiatrista erikoissairaanhoitoa Keski-Suomessa.

Psykiatrian palvelualueen toiminnalliset kokonaisuudet ovat:

  • Polikliininen psykiatria ja hoitokeskus
  • Psykiatrian sairaalahoito ja palveluasumisen koordinointi

Katso psykiatrian erikoisalaesittely