Hyppää sisältöön
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ohjeita koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit ottaa meihin yhteyttä tekemällä oirearvion Omaolo.fi-palvelussa, soittamalla omaan terveyskeskukseesi tai päivystysapuun, josta sinut ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Huomioithan myös, että olemme rajoittaneet sairaalassa vierailua tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeet sairaalassa vierailuun. Lue lisää Jos epäilet koronavirustartuntaa-sivulta. Katso myös: Korona-tiedotus ja KSSHP:n alueen koronavirusepidemiatilanne ja annetut suositukset.

Digitalisaatiossakin asiakas ensin

22.8.2018 klo 12.20 Katri Ylönen

Kansalaisia halutaan osallistaa entistä paremmin oman terveyden ja hyvinvointinsa ylläpitämiseen digitaalisten palveluiden avulla. Keski-Suomeen rakentuvan Sairaala Novan iskulauseena on ”Potilas ensin” -ajattelu, jossa potilasta tuetaan olemaan aktiivinen oman sairautensa hoidossa muun muassa digitaalisia palveluita edistämällä. Myös STM:n sekä Kuntaliiton Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategiassa kantavana ideana on ”Kansalainen – pystyn itse”.

Sosiaali- ja terveysministeriön ”Sähköhelmenkalastus – Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet” (14/2018) -raportissa todetaan, että kansalaisten valmiudet sähköisten palvelujen käyttöön ovat Suomessa viime vuosina lisääntyneet. Erityisesti terveydenhuollon suurkuluttajat hyödyntävät jo reippaasti sähköisiä palveluja. Sen sijaan sosiaalihuollon palveluja haetaan sähköisesti vielä hyvin vähän. Syinä tähän on nähty niin asiakkaiden heikot digitaaliset taidot ja työttömyys kuin huono terveydentila. Selvityksestä käy myös ilmi, että sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen saanti sähköisesti on ollut ja on yhä hyvin eriarvoista paikkakunnittain.

Tietokone

Terveydenhuollossa digitaalisten palvelujen käyttöönotto on edennyt nopeammin ja tehokkaammin kuin sosiaalihuollossa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla jatkossa. Myös sosiaalihuollon on otettava laaja-alaisesti käyttöön sähköiset kanavat, sillä jättäytyessämme digitalisaation tuomien mahdollisuuksien ulkopuolelle ylläpidämme myös osaltamme asiakkaiden digitaalista eriarvoisuutta. Sosiaalityön tärkeä tehtävä on edistää asiakkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta sekä edesauttaa heidän toimintakykyisyyttään osana yhteiskuntaa. Sosiaalityö on ennen kaikkea vuorovaikutustyötä, jossa yksilö kohdataan osana yhteiskuntaa ja sosiaalisia suhteita. Sosiaalityön ammattilaisten tulee ymmärtää verkon ilmiöitä ja vaikutuksia ihmisten arkeen ja hyvinvointiin sekä tukea asiakkaitaan digitalisaation tuomissa muutoksissa sekä myös edistää digitaalisten palveluiden käyttöönottoa sosiaalipalveluissa.

Teknologia ei saa kuitenkaan ohjata liikaa sosiaali- ja terveydenhuollon tekemistä, vaan sen täytyy tukea työtä niin, että itse asiakkaiden kohtaamiselle jää riittävästi aikaa. Digitaaliset ratkaisut tulee toteuttaa niin, ettei niillä lisätä asiakkaiden haavoittuvuutta tai eriarvoisuutta. Jokainen asiakas on yksilö ja vaatii yhteistä asiakkaan ja työntekijän pohdintaa siitä, mitkä toimenpiteet ovat kullekin sopivimpia. Kehittyneen teknologian avulla voidaan saada paljon tukea esimerkiksi palvelutarpeen arviointiin, mutta lopullisen ratkaisun toimenpiteistä tekee aina työntekijä ja viime kädessä asiakas itse. Tulee muistaa, että kaikkien digitaaliset taidot eivät mahdollista esimerkiksi itsenäisten omahoidon palvelujen käyttöä, vaan silloin tarvitaan perinteisempiä keinoja. Sote-ammattilaisilla onkin tärkeä rooli erilaisissa digitalisaatiohankkeissa varmistaa se, että palvelut vastaavat asiakkaan tarpeisiin.

Rohkeat kokeilut digitalisaation kentällä ovat tervetulleita, unohtamatta tärkeintä, asiakkaan auttamista hänelle soveltuvin keinoin. Digitalisaatiossakin tulee muistaa ”asiakas ensin” -ajattelu.

Rentouttavaa syksyä,

Katri Ylönen
laillistettu sosiaalityöntekijä (YTL), kehittäjä
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä -projekti