Kokonaiskustannusten yhdistäminen vaikuttavuuslukuihin avaa silmiä terveydenhuollon tuottavuudesta

24.5.2019 klo 11.18 

Syövän hoitoa on pidetty kalliina, ja kustannusten on sekä pelätty että ennustettu karkaavan käsistä. Syöpäsäätiö selvitytti, miten syövän aiheuttamat kustannukset ovat Suomessa viime vuosikymmeninä kehittyneet, ja mitä hoitoon käytetyillä panoksilla on saatu aikaan. Tutkimuksia esiteltiin Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin pääkirjoituksessa.

Tulokset yllättävät: vuosina 2004-2014 potilaskohtaiset kustannukset pienenivät, ja saman aikaisesti vaikuttavuus parani mm. ikävakioidun kuolleisuuden, työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen pienentyessä. Kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden arviointi edellytti tietojen hankkimista useista kansallisista rekistereistä, koska sote-tieto on Suomessa hajautettu THL:n, Kelan ja tässä tapauksessa Syöpärekisterin tietokantoihin. Pääkirjoituksessa viitatut tutkimukset paljastivat, ettei ole kovinkaan suuri vaiva koota tarvittavia tietoja ja muuntaa niitä kustannustiedoksi. Syövän valtakunnalliset ja maakunnalliset kustannusvaikuttavuustiedot julkaistaan nyt vuosittain liitettynä Suomen Syöpärekisterin syövän ilmaantumistilastoihin.

Tällä hetkellä sote-keskustelu ei kohdistu väestön terveyteen tai palvelujen vaikuttavuuteen. Keskiössä on erillisten toimintojen ja toimijoiden hallinnollinen uudelleenjärjestely. Kirjoittajat suosittavat kokonaiskustannusten ja vaikuttavuuden selvittämistä esim. yleisistä kroonisista sairauksista, lapsi- ja perhepalveluista, vanhushuollosta, päihde- ja mielenterveyspalveluista käyttäen tutkimuksissa kuvattuja menetelmiä. Tällainen tieto edistäisi uudistusten läpivientiä.

Kirjoittajat: Paulus Torkki, HY:n lääketieteellisen tiedekunnan terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Riikka-Leena Leskelä Nordic Health Groupin tutkimusjohtaja, Sakari Karjalainen Syöpäjärjestöjen pääsihteeri ja Jukka-Pekka Mecklin Liikuntatieteellisen tiedekunnan osa-aikainen tutkimusprofessori ja syöpätutkija.

Tagit

Akuuttilääketiede Alkoholi Ammattilainen Analysointi Arviointi Arvot Asiakas avoimuus biopankki biopankkitoiminta biopankkitutkimus suostumus näyte vuosi2017 joulu CLES digitaaliset palvelut Ennaltaehkäisy erikoissairaanhoito harjoittelu hoitoketju hoitotyö hyväntekeväisyys tukisäätiö lahjoitus haaste ikääntyminen Itsearviointi johtaminen järjestämissopimus Järjestöt Kaatuminen kansallispuistot kehittäminen kehittämistyö Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaala Nova Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomi keskittämisasetus Kohtaaminen kokemusasiantuntija Kommunikaatio Konflikti Konfliktitilanteet kuunteleminen KYS-Erva Luottamus lääkäri Mielenterveyden häiriöt Mielenterveys Moniammatillisuus Muutos Onnistuminen opetusylihoitaja opiskelijaohjaus opiskelijapalaute Oppiminen Organisaatio osaaminen osallistaminen palaute asiakaspalaute asiakaspalvelu palvelukokemus kehittäminen Perhe potilas Potilas ensin Potilasjärjestöt potilasturvallisuus Psykiatria puheeksi ottaminen Päihteet päivystys Päivystyskongressi Rakentaminen Saa puhua Sairaala Nova seksuaalisuus seksuaaliterveys Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyspalvelut sosiaalihuolto sosiaalipalvelut Sote sote terveys kustannus vaikuttavuus syöpätutkimus Strategia sähköiset palvelut Teemakuukausi tekoäly algoritmi lääkäri tulevaisuus terveydenhuolto lääketiede koulutus terveydenhuolto terveysalan opiskelijat toimintaprosessi työnjako työnohjaus työssä jaksaminen työuupumus työyhteisötaidot Uusi sairaala Vertaistuki vuorovaikutus Yhteispäivystys yhteistyö Yksinäisyys Yhteisöllisyys Vuorovaikutus Joulu Uusivuosi ympäristö ympäristökuormitus kierrätys ekoteko