Miten lääkäri jaksaa?

21.11.2018 klo 15.21 Anneli Kuusinen-Laukkala

Oman jaksamattomuuden myöntäminen ei ole aina helppoa – ainakaan lääkärille. On totuttu ajattelemaan, että lääkärin täytyy selviytyä kaikesta mitä terveydenhuollossa vastaan kävelee ja osata kaikki, olipa saanut siihen perehdytystä ja koulutusta tahi ei. Näin voivat ajatella myös hoitajat ja potilaat – jopa lääkäri itsekin.

Viime vuosina on tullut yhä enemmän viestejä lääkäreiden työssään kokemasta stressistä ja työuupumuksesta. Työuupumus uhkaa, kun stressinhallintakeinot eivät riitä käsittelemään kuormitusta. Alkuun oireet voivat olla henkisiä, lopulta jopa fyysisiä. Palautumista ei tapahdu enää vapaa-aikana takaisin työkuntoon.

Mikä on muuttunut? Miksi valitamme nyt, kun tietotekniikankin piti tulla helpottamaan meidän työtämme? Vanhemmat kollegat ovat nähneet muutokset lääkärin työssä viime vuosikymmenien aikana. Autonomisesta profession harjoittajasta on tullut tavallinen työntekijä muiden ammattilaisten joukkoon. Ammattikunta on menettänyt mahdollisuuksiaan hallita omaa työtään ja sen kuormitustekijöitä.

Teppo Heikkilän Lääkäriliiton teettämässä Lääkärintyöstä hyvinvointia 2012-raportissa todetaan, että huonosti voiva lääkäri on potilasturvallisuusriski.

Mistä keinoja tukea lääkärin työssä jaksamista?

Monelle työterveyshuollon palvelut ovat jääneet aika vieraiksi. Konsultoidaan kollegaa ja kirjoitetaan reseptit itse, ei jäädä sairauslomalle, vaan tullaan sairaana työhön. Kukaan kun ei tee lääkärin töitä, jos hän on poissa. Esimies johtaa yleensä mallikkaasti itse työtä, mutta harvemmin alaisiaan, ainakaan lääkärialaisiaan, oikeasti. Paljon kuormitustekijöitä jää käsittelemättä, syitä korjaamatta.

Osa lääkäreistä ei enää selviydy työstään. Pahempaa voi olla vielä luvassa, jos lääkärit eivät itse tartu asioihinsa ja vaadi inhimillisempää otetta työhönsä, joustoja ja vaikutusmahdollisuuksia siinä missä muutkin työntekijät.

Voiko työn hallintaa saada paremmaksi? Voiko työn määrää yksilöllistää?  Ehtivätkö esimiehet tukea alaisiaan oikeasti kehittämään työtään ja räätälöimään sitä niin, että kukin voisi tehdä sitä kulloistenkin voimavarojensa mukaisesti? Mitä jos sijaisia ei saa tai väkeä on liian vähän, ja työt on tehtävä kuitenkin?

Liika velvollisuudentunne voi olla pahasta ja tuhota hyvän ammattilaisen niin, että lopulta hän ei pysty tekemään enää lainkaan työtään. Pitääkö odottaa, että tulee potilasvahinko tai valitus että havahdutaan? 

Työnohjauksesta apua lääkärien työssä jaksamiseen

Työnohjaus on yksi keino käsitellä proaktiivisesti työssä olevia kuormitustekijöitä ja pyrkiä vaikuttamaan niihin ennen kuin ne uhkaavat työkykyä. Esimiesten olisi hyvä tutustua hallinnollisen koulutuksen ja johtamisopintojen aikana myös työnohjaukseen keinona kehittää omaa ja alaistensa työtä. Oma hyvä kokemus avun saamisesta voi auttaa suosittelemaan sitä myös muille ja ottamaan orastavia huolenaiheita helpommin puheeksi. Voisiko esimies useammin kysäistä alaiseltaan miten sinulla menee, miten olet selvinnyt työstäsi viime aikoina, ja odottaa rehellistä vastausta siihen?

Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa psykiatri, yleislääketieteen erikoislääkäri ja psykoterapeutti Marja-Liisa Portaankorva esitti kolme lääkettä lääkäreiden työhyvinvoinnin lisäämiseen:

- kognitiivinen työrauha eli mahdollisuus työskennellä keskeytyksettä, että työhön voi käyttää riittävästi aikaa ja kuunnella potilasta
- emotionaalinen työrauha eli että tunnekuormaa voi jakaa työssä esimiehen ja työyhteisön kanssa, että työpaikalla on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri keskusteluiden käymiseen
- sosiaalinen työrauha eli lääkäri voi vaikuttaa itse työnsä määrään eikä sitä sanella ulkoapäin pakottamalla muiden toimesta

Sairaalaamme on perustettu erillinen työhyvinvointitiimi, joka tarjoaa apuvälineitä työssä jaksamisen tueksi myös lääkäreille. Myös työnohjausta on saatavilla. Käytetään näitä palveluja hyödyksemme – ajoissa!


Anneli Kuusinen-Laukkala

Asiantuntijalääkäri, KSSHP
Vuoden yleislääkäri 2017
Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2018-2021
Työnohjaaja, STOry (Suomen työnohjaajat ry)

Tagit

Akuuttilääketiede Alkoholi Ammattilainen Analysointi Arviointi Arvot Asiakas avoimuus biopankki biopankkitoiminta biopankkitutkimus suostumus näyte vuosi2017 joulu CLES digitaaliset palvelut Ennaltaehkäisy erikoissairaanhoito harjoittelu hoitoketju hoitotyö hyväntekeväisyys tukisäätiö lahjoitus haaste ikääntyminen Itsearviointi johtaminen järjestämissopimus Järjestöt Kaatuminen kansallispuistot kehittäminen kehittämistyö Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaala Nova Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomi keskittämisasetus Kohtaaminen kokemusasiantuntija Kommunikaatio Konflikti Konfliktitilanteet kuunteleminen KYS-Erva Luottamus lääkäri Mielenterveyden häiriöt Mielenterveys Moniammatillisuus Muutos Onnistuminen opetusylihoitaja opiskelijaohjaus opiskelijapalaute Oppiminen Organisaatio osaaminen osallistaminen palaute asiakaspalaute asiakaspalvelu palvelukokemus kehittäminen Perhe potilas Potilas ensin Potilasjärjestöt potilasturvallisuus Psykiatria puheeksi ottaminen Päihteet päivystys Päivystyskongressi Rakentaminen Saa puhua Sairaala Nova seksuaalisuus seksuaaliterveys Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyspalvelut sosiaalihuolto sosiaalipalvelut Sote sote terveys kustannus vaikuttavuus syöpätutkimus Strategia sähköiset palvelut Teemakuukausi tekoäly algoritmi lääkäri tulevaisuus terveydenhuolto lääketiede koulutus terveydenhuolto terveysalan opiskelijat toimintaprosessi työnjako työnohjaus työssä jaksaminen työuupumus työyhteisötaidot Uusi sairaala Vertaistuki vuorovaikutus Yhteispäivystys yhteistyö Yksinäisyys Yhteisöllisyys Vuorovaikutus Joulu Uusivuosi ympäristö ympäristökuormitus kierrätys ekoteko