Hyppää sisältöön
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ohjeita koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit ottaa meihin yhteyttä tekemällä oirearvion Omaolo.fi-palvelussa, soittamalla omaan terveyskeskukseesi tai päivystysapuun, josta sinut ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Huomioithan myös, että olemme rajoittaneet sairaalassa vierailua tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeet sairaalassa vierailuun. Lue lisää Jos epäilet koronavirustartuntaa-sivulta. Katso myös: Korona-tiedotus ja KSSHP:n alueen koronavirusepidemiatilanne ja annetut suositukset.

Muutoksessa tarvitaan luottamusta

12.11.2015 klo 9.00 Kaija Heikura

Muutos on haaste organisaation tasapainoiselle toiminnalle

Muutokset, jotka vaikuttavat työhömme ja toimintaympäristöömme, ovat jatkuvia. Terveydenhuoltoon laajasti vaikuttavista muutoksista ajankohtaisin on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka osin on vielä jäsentymätön ja siten haastaa meitä sietämään epävarmuutta. Lisäksi työssämme on useita arkisempia muutostarpeita, jotka edellyttävät meiltä muuntautumiskykyä, uudenlaisten työn tekemisen mallien hyväksymistä – toisin sanoen sekä kehittämään että kehittymään.

Edellä kuvatuissa muutostilanteissa, kuten muutoksissa yleensä, luottamus on keskeinen tekijä niin yksilön kuin organisaation kyvylle kohdata ja käsitellä muutoksia. Luottamusta täytyy tietoisesti rakentaa ja ylläpitää. Muutostilanteissa luottamus toimii mahdollistajana ja toiminnan edellytyksenä: se edistää uuden oppimista, epävarmuuden sietämistä ja toisten näkemysten huomioimista ja kunnioittamista.

Luottamuksen rakentuminen

Luottamus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa eikä siihen voi pakottaa. Tunnettu sanonta on, että ”luottamuksen rakentaminen vie aikaa, mutta sen voi tuhota nopeasti”. Luottamus on sosiaalisen pääoman perusta ja siten yhteisön voimavara.

Luottamus organisaatioon rakentuu monista tekijöistä, kuten organisaation strategiasta ja arvoista, oikeudenmukaisesta henkilöstöjohtamisesta, viestinnästä ja läpinäkyvistä päätöksentekoprosesseista. Luottamus syntyy arkisissa kohtaamisissa, vuorovaikutuksesta, yhdessä tekemisestä ja esimerkin voimasta. Epäluottamus tuottaa häiriöitä vuorovaikutukseen, korostaa epäeettisiä toimintatapoja ja joustamattomuutta ja voi johtaa jopa vallan väärin käyttöön.

Johtamisen merkitys

On näyttöä siitä, että luottamus organisaatiota ja sen ylintä johtoa kohtaan lisää oleellisesti henkilöstön sitoutuneisuutta. Kuitenkin vahva luottamus lähiesimiestä kohtaan voi paikata organisaatioon kohdistuvaa epäluottamusta. Erityisesti muutoksiin liittyvissä tilanteissa, joissa luottamus organisaatiota kohtaan on koetuksella, esimies voi edistää luottamusta omalla toiminnallaan ja esimerkillään.

Organisaatio ei voi toimia ilman ihmisen välistä luottamusta eikä yksikään johtaja voi jättää huomioimatta luottamuksen voimakasta vaikutusta. Luottamus saa arjen ja työn sujumaan. Vahva luottamus lisää yhteistyön hyötyjä vähentämällä ihmisten välistä kitkaa. Luottamus on myös yhteistyön edellytys. Ajantasainen viestintä ja henkilöstön osallistuminen muutosprosessiin ovat oleellista luottamuksen syntymisessä.

Ammatillista johtamista tarvitaan tilanteissa, joissa muutokset tai toimintalinjat eivät vastaa yksilön odotuksia. Näissä tilanteissa luottamus ja esimerkillä johtaminen ovat äärimmäisen tärkeitä keinoja luoda edellytyksiä muutoksen etenemiselle.

Ilman luottamusta ei tapahdu muutosta ja ilman muutosta ei ole menestystä

Luottamukseen sisältyy vahva riskin ottaminen, sillä se sisältää aina mahdollisuuden haavoittua. Riskin ottaminen on kuitenkin yksi innovoinnin ja luovuuden keskeisiä edellytyksiä. Luottamus ja muutosprosessi ovat yhteydessä toisiinsa; muutos haastaa luottamuksen ja toisaalta, luottamusta tarvitaan onnistuneeseen muutokseen.

Voidaan olettaa, että luottamus kokee vääjäämättä kolhuja muutostilanteiden varrella, mutta oikeilla toiminnoilla kolhut voidaan korjata. Viisas organisaatio rakentaa suunnitelmallisesti luottamusta ja edistää siten henkilöstön valmiuksia toimia muutoksessa ja luo edellytykset parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseen. Luottamus auttaa organisaatiota uudistumaan ja menestymään.

Jokainen organisaation jäsen toivoo olevansa luotettava ja toisaalta, saavansa luottaa. Luottamus ei lisäänny automaattisesti eikä sitä rakenneta hallinnollisilla ratkaisuilla tai yleiskirjeillä. Omalla käyttäytymisellämme rakennamme ja ylläpidämme luottamusta ja siten emme anna tilaa epäluottamukselle.

Kaija Heikura
Hallintoylihoitaja