Hyppää sisältöön
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ohjeita koronavirukseen liittyen

Jos epäilet koronavirustartuntaa, voit ottaa meihin yhteyttä tekemällä oirearvion Omaolo.fi-palvelussa, soittamalla omaan terveyskeskukseesi tai päivystysapuun, josta sinut ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Huomioithan myös, että olemme rajoittaneet sairaalassa vierailua tartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeet sairaalassa vierailuun. Lue lisää Jos epäilet koronavirustartuntaa-sivulta. Katso myös: Korona-tiedotus ja KSSHP:n alueen koronavirusepidemiatilanne ja annetut suositukset.

Rummutusta, pientä hienosäätöä ja positiivista asennetta

6.2.2018 klo 8.03 Matti Puhakainen

Vuosi 2018 on jo kääntynyt helmikuun puolelle ja onkin aika arvioida vuoden 2017 onnistumiset sekä kehittämiskohteet terveysalan opiskelijoiden ohjauksen suhteen. Se, kuinka olemme pärjänneet, selviää opiskelijoilta kerättyjen CLES-palautteiden kautta.

Kysely koostuu opiskelijaan ja opintoihin liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan opiskelijoiden mietteitä yksiköistä ja saamastaan ohjauksesta. Opiskelijat voivat antaa palautetta sekä avointen että monivalintakysymysten kautta. Tuloksista suurin mielenkiinto on perinteisesti kohdistunut yksiköiden keskiarvolukemiin, jotka määräytyvät asteikolla 1–10. Opiskelijapalautteet ovat isossa roolissa myös vuoden opiskelijaohjausyksikön valinnassa.

Rummutusta

Vuonna 2016 vastausmäärä jäi valitettavan pieneksi, mihin päätettiin puuttua opiskelijavastaavien verkoston kanssa. Yksinkertainen keino kasvattaa vastausmäärää on asian näkyvyyden lisääminen ja siitä muistuttaminen, aina kyllästymiseen saakka. Kysely suoritetaan nimettömänä eikä se ole pakollinen, joten tämä asettaa omat haasteensa tilanteeseen.

Ilmeisesti asian ”rummuttaminen” toimi hyvin, sillä saimme nostettua vuonna 2017 kotimaisten opiskelijoiden vastausmäärän 524 vastauksesta 654 vastaukseen. Myös kansainvälisten opiskelijoiden kohdalla saatiin kasvua aikaan 38 vastauksesta 57 vastaukseen. Tästä suurin kiitos kuuluu loistavalle opiskelijavastaavien verkostolle, joka tekee muutenkin erittäin tärkeää työtä tulevaisuutemme terveydenhuoltoalan ammattilaisten eteen. Kiitos ja kumarrus siis teille!

Pientä hienosäätöä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on asetettu tavoite, että vuonna 2018 keskiarvo opiskelijaohjauksessa tulisi olla 8,8. Vuosi vuodelta trendi on ollut nouseva, mutta valitettavasti samaan aikaan vastausmäärät ovat laskeneet, mikä heikentää tulosten luotettavuutta.

Vastausmäärän nousun myötä saimme nyt myös lisättyä tulosten luotettavuutta. Kotimaisten opiskelijoidenvuoden 2017 keskiarvo oli 8,7 ja se säilyi samana kuin vuonna 2016. Kansainvälisten opiskelijoiden kohdallakeskiarvo vuonna 2017 oli 9,2, kun se vuonna 2016 oli 9,1. Eli pientä kasvua saatiin aikaan vastausmäärien lisäksi myös keskiarvossa, ja tavoitekin on jo tältä osin saavutettu. Mutta kokonaisuudessaan pientä hienosäätöä tulosten suhteen vielä kaivataan.

Positiivista asennetta

Voimme olla ylpeitä siitä, että sairaanhoitopiirimme on profiloitunut erittäin hyvää opiskelijaohjausta tarjoavana tahona, johon halutaan tulla harjoittelemaan kaikkialta Suomesta. Opiskelijoiden palautteissa korostuu se, että ohjaajat ovat sekä rautaisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia, suoriutuvat perustyöstään kiitettävästi sekä pystyvät ohjaustaidoillaan myös tukemaan opiskelijoiden ammatillista kehittymistä. Opiskelijat kokevat, että heille tarjotaan monipuolisia oppimistilanteita sekä heitä kunnioitetaan ohjaussuhteissa.

Valitettavasti osa opiskelijoista kokee, että yksiköissä kaikki henkilökunnan edustajat eivät välttämättä ole kiinnostuneita opiskelijoista ja saattavat päästellä sammakoita suustaan heidän läsnä ollessaan. Tässä kaivataan vielä hieman positiivisempaa asennetta opiskelijoita kohtaan, koska joku heistä voi olla juuri sinun työkaverisi tulevaisuudessa.

Vuosi 2018

Vaikka opiskelijoiden ohjaus toteutuu hyvin KSSHP:ssä, niin emme voi kuitenkaan pitää tätä mitenkään itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen on tehtävä joka vuosi paljon töitä. Rummutusta, pientä hienosäätöä, ja positiivista asennetta opiskelijoiden ohjaukseen, eli siinäpä eväitä vuotta 2018 varten.

Matti Puhakainen
Opetusylihoitaja
Koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue
KSSHP