Sovitaan, mitä tehdään, ja tehdään, mitä sovitaan

30.5.2018 klo 13.54 Vesa Kataja

Terveydenhuoltolaki vaatii, että jokaiselle valtuustokaudelle on tehtävä yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava sopimus työnjaosta. Tästä käytetään yleisnimitystä järjestämissopimus. Uuden valtuuston toimikausi on alkanut vuoden vaihteessa, mutta järjestämissopimusta ei ole vieläkään saatu aikaiseksi. Mistä kiikastavat työnjaon sopimisen vaikeudet KYS-Ervassa?

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, tuttavallisemmin keskittämisasetus. Asetuksessa määritellään valtakunnallinen sekä alueellinen erikoissairaanhoidon tehtäväkenttä. Valtakunnallisesti keskitettävästä erikoissairaanhoidosta joutuvat yliopistolliset sairaalat sopimaan keskenään. Tämä koskee sellaisia vaativia leikkauksia ja hoitoja sekä toimenpiteitä, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin 50 vuodessa. Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön alueellisesti keskitettävä erikoissairaanhoito koskee niitä vaativia leikkauksia ja toimenpiteitä, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin 200 vuodessa.

Luettelo on pitkä, sisältää asetustekstissä peräti 21 eri kohtaa keskitettävistä hoidoista. Asetuksen 6 §:n otsikossa todetaan siis, että nämä hoidot on keskitettävä viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön. Tässä ”tai vastaavaan yksikköön” viittaa nimenomaan Keski-Suomen keskussairaalaan. Keski-Suomen keskussairaala on Suomen suurin keskussairaala, jonka erikoissairaanhoidon tarjonta on perinteisesti ollut varsin laaja. Keskussairaalaan on keskittynyt osaamista, jota voidaan pitää yliopistosairaalatasoisena.

Keskittämisasetus lähtee siitä, että keskittämällä harvinaisempia ja vaativimpia hoitotoimenpiteitä harvempiin yksiköihin voidaan turvata tarpeeksi suuri tapausmäärä, jotta osaaminen voidaan varmistaa ja tätä kautta potilasturvallisuus ja hoitotulokset saada paremmiksi.

Järjestämissopimuksessa on siis sovittava työnjaosta yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. KYS-Ervan keskeinen ongelma on, että samalla erityisvastuualueella sijaitsee Suomen pienin yliopistollinen sairaala ja Suomen suurin ei-yliopistollinen keskussairaala. Nämä kaksi sairaala ovat toimintavolyymiltaan liki yhtä suuret pois lukien ne erikoissairaanhoidon alueet, jotka jo aikaisemmin on sovittu keskitettäväksi yliopistollisiin sairaaloihin (kallonsisäinen neurokirurgia ja avosydänkirurgia). Sekä KYS että Keski-Suomen keskussairaala vetoavat keskittämisasetuksen 6 §:ään, jonka mukaan siinä mainitut erikoissairaanhoidon vaativat toimenpiteet voidaan keskittää joko yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavan tasoiseen yksikköön. Siis joko tai, ei sekä että.

Järjestämissopimuksen osalta sovittua on suurin osa. Vielä lopullisesti sopimatta ovat tiettyjen syöpäleikkausten keskittäminen (KYS vai Keski-Suomen keskussairaala) ja tekonivelleikkausten keskittäminen Etelä- ja Itä-Savossa (Savonlinna vai Mikkeli).

Järjestämissopimuksia on tehty pitkään. Aina ei ole kuitenkaan tehty niin kuin on sovittu. Asioiden kanssa on kuitenkin pärjätty. Nyt keskittämisasetus selvästi lisää painetta siihen, että miten sovitaan, niin myös tehdään. Työ järjestämissopimuksen aikaansaamiseksi jatkuu. Eräänlainen lopullinen aikaraja sopimuksen aikaansaamiselle on 1.7.2018, jolloin keskittämisasetuksen kaikki pykälät astuvat voimaan.

Vesa Kataja
sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

Tagit

Akuuttilääketiede Alkoholi Ammattilainen Analysointi Arviointi Arvot Asiakas avoimuus biopankki biopankkitoiminta biopankkitutkimus suostumus näyte vuosi2017 joulu CLES digitaaliset palvelut Ennaltaehkäisy erikoissairaanhoito harjoittelu hoitoketju hoitotyö hyväntekeväisyys tukisäätiö lahjoitus haaste ikääntyminen Itsearviointi johtaminen järjestämissopimus Järjestöt Kaatuminen kansallispuistot kehittäminen kehittämistyö Keski-Suomen keskussairaala Keski-Suomen sairaala Nova Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomi keskittämisasetus Kohtaaminen kokemusasiantuntija Kommunikaatio Konflikti Konfliktitilanteet kuunteleminen KYS-Erva Luottamus lääkäri Mielenterveyden häiriöt Mielenterveys Moniammatillisuus Muutos Onnistuminen opetusylihoitaja opiskelijaohjaus opiskelijapalaute Oppiminen Organisaatio osaaminen osallistaminen palaute asiakaspalaute asiakaspalvelu palvelukokemus kehittäminen Perhe potilas Potilas ensin Potilasjärjestöt potilasturvallisuus Psykiatria puheeksi ottaminen Päihteet päivystys Päivystysasetus Päivystyskongressi Rakentaminen Saa puhua Sairaala Nova seksuaalisuus seksuaaliterveys Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveyspalvelut sosiaalihuolto sosiaalipalvelut Sote sote terveys kustannus vaikuttavuus syöpätutkimus Sote-uudistus Strategia sähköiset palvelut Teemakuukausi tekoäly algoritmi lääkäri tulevaisuus terveydenhuolto lääketiede koulutus terveydenhuolto terveysalan opiskelijat toimintaprosessi työnjako työnohjaus työssä jaksaminen työuupumus työyhteisötaidot Uusi sairaala Vertaistuki vuorovaikutus Yhteispäivystys yhteistyö Yksinäisyys Yhteisöllisyys Vuorovaikutus Joulu Uusivuosi ympäristö ympäristökuormitus kierrätys ekoteko