Kuntatietoja

Sairastavuusindeksi ja osaindeksit

Tietyn kunnan sairaustaakan vertailu koko maahan (=100) ja muihin kuntiin. Tiedot esitetään sekä ikävakioituna että ikävakioimattomana.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset vuonna 2014

Nettokustannukset esitetään jaottelulla:  sosiaalitoimi,  perusterveydenhuolto, keskussairaalatasoisen erikoissairaanhoito, yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoito (erityistason hoito)